Facebook Twitter

På svenska | In English

Matkapalvelut

Eläkeläiskortin hankkiminen

Eläkeläinen voi hankkia Matkahuollon kuvallisen eläkeläiskortin Matkahuollon toimipaikoista sekä lippuja myyviltä Matkahuolto-asiamiehiltä. Eläkeläiskorttia varten tarvitaan yksi passikuva sekä joko eläkepäätös, jonkin järjestön eläkekortti tai VR:n E-kortti. Alennusta ei anneta suoraan eläkepäätöksellä, järjestöjen eläkekorteilla tai VR:n E-kortilla. Eläkeläiskortti maksaa 6 €.

Määräaikaisella eläkkeellä tai kuntoutustuella oleva on oikeutettu eläkeläisalennukseen eläkepäätöksen voimassaolon ajan. Tällöin Matkahuollon eläkeläiskortin voi ostaa määräaikaisen eläkkeen tai kuntoutustuen päättymispäivään asti ja voimassaoloaika merkitään eläkeläiskorttiin. Määräaikaisen eläkkeen tai kuntoutustuen jatkuessa eläkeläiskortti uusitaan ja uusiminen on maksullista.

Myös muualta EU:n alueelta kuin Suomesta eläkettä saavat ovat oikeutettuja Matkahuollon eläkeläisalennukseen Matkahuollon eläkeläiskortilla. Tällöin eläkeläiskortin ostamista varten tarvitaan Kelan ulkomaan yksikön todistus.

Eläkeläiskortti on voimassa myöntämispäivästä alkaen toistaiseksi, ellei korttiin erikseen ole myyntihetkellä merkitty voimassaolon päättymispäivämäärää.

Osa-aikaeläkkeellä oleville ei myönnetä eläkeläisalennusta, joten heidän ei ole mahdollista ostaa Matkahuollon eläkeläiskorttia