Facebook Twitter

På svenska | In English

Matkahuollon ja VR:n opiskelijakortin hankkiminen

Opiskelija voi hankkia Matkahuollon ja VR:n yhteisen opiskelijakortin Matkahuollon toimipaikoista sekä lippuja myyviltä Matkahuolto-asiamiehiltä. Kortin saa myös VR:n lipunmyynneistä. Korttia varten tarvitaan yksi passikuva sekä Matkahuollon ja VR:n yhteinen opiskelijatodistus , jonka voi tulostaa tai pyytää Matkahuollon toimipaikoista. Opiskelijatodistus täytetään, jonka jälkeen siihen pyydetään varmennus oppilaitoksen kansliasta.

Ulkomailla opiskelevat suomalaiset opiskelijat, jotka saavat Kelan opintotukea, tarvitsevat korttia hankkiessaan passikuvan, ulkomaalaisen oppilaitoksen opiskelijakortin tai todistuksen ulkomaalaisesta oppilaitoksesta, kopion opintotuen seuraavasta maksusta ja henkilöllisyystodistuksen.

Opiskelijakorttiin tulee vuosittain hankkia uusi lukukausi- tai lukuvuositarra. Tarra maksaa 8,00 €. Tarrojen myynti alkaa elokuussa. Syyslukukauden tarra on voimassa seuraavan vuoden tammikuun loppuun asti ja lukuvuositarran voimassaolo jatkuu seuraavan vuoden syyskuun loppuun. Kortin ja tarran voi hankkia mihin aikaan vuodesta tahansa.

Opiskelija-alennukseen ovat oikeutettuja opiskelijat, 

· jotka opiskelevat Suomessa tai suomalaiset opiskelijat, jotka opiskelevat ulkomailla ja saavat Kelan myöntämää opintotukea 
· joiden opiskelu on päätoimista 
· joiden opiskelu kestää vähintään 8 kk (lukuvuosi) 
· joiden opiskelusta ei makseta päivärahaa tai palkkaa 
· joilla ei ole palkkatuloja virasta, työsuhteesta tai tuloa yrittäjänä.

Opiskelija-alennuksen piiriin eivät kuulu 

· ilta-, etä- ja monimuoto-opiskelijat, jos lähiopetusta on alle 60 % opiskelusta 
· korkeakoulujen jatko-opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet 
· ulkomailla opiskelevat opiskelijat, jotka eivät saa Kelan myöntämää opintotukea
· työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevat 
· yksityisopiskelijat 
· oppivelvollisuutta suorittavat 
· oppisopimuskoulutuksessa olevat 
· erityisopetuksessa olevat, jotka saavat Kelan tai vakuutusyhtiön kautta muuta kuin opintotukea pois lukien erityisammattikouluissa opiskelevat, jotka ovat oikeutettuja alennukseen.

10-luokkaa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja opiskelija-alennukseen.

Matkahuollon opiskelija-alennus on 50 % aikuisten kilometritaksan mukaisesta menolipun hinnasta, kun matka on vähintään 80 km ja kun lippu ostetaan etukäteen Matkahuollosta, matkatoimistosta tai lippuja myyvältä asiamieheltä.