Facebook Twitter

På svenska | In English

Yritystieto

9.5.2007

Kokkola Vuoden Matkahuolto 2006

Vuoden 2006 Matkahuoltona palkitaan Kokkola. Vuoden Matkahuolto on yhdelle Matkahuollon omista toimipaikoista vuosittain annettava tunnustus toimipaikan aktiivisesta toiminnasta bussialan ja tätä kautta kaikkien joukkoliikennettä käyttävien kansalaisten hyväksi kuten myös henkilöstön esimerkillisestä asiakaspalvelun laadusta ja tasosta sekä toimintojen ja palvelujen oma-aloitteisesta edelleen kehittämisestä.

Tunnustus annetaan hyvästä asiakaspalvelusta ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesta palvelujen kehittämisestä ja ylläpitämisestä siten, että toimipaikan palvelunlaajuus ja saatavuus tyydyttää mahdollisimman hyvin joukkoliikennettä käyttävien matkustajien ja sekä pakettipalveluja käyttävien asiakkaiden tarpeet. Vuoden Matkahuollon valintaan vaikuttavia kriteerejä ovat toimipaikan henkilöstön kokonaistyöpanos: ammatillinen osaaminen ja ammattitaidon jatkuva, myös oma-aloitteinen kehittäminen sekä ulkoisen ja sisäisen asiakkuuden laatu. Arvioinnissa otetaan ennen kaikkea huomioon toimipaikan kyky ja sitoutuneisuus toimia yhtiön arvomaailman ja sen palveluilmeen mukaisesti.

Kokkolan toimipaikan henkilöstön toiminnassa korostuvat kaikki Vuoden Matkahuollolle asetetut vaatimukset. Toimipaikalla sitoudutaan ennakkoluulottomasti erilaisiin kehitysajatuksiin ja –kokeiluihin sekä liiketoiminnan kehittäminen on jatkuvaa. Myös toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet on Kokkolassa saavutettu hienosti. Pakettien käsittelyn tehokkuudessa Kokkola on toimipaikoista paras ja muilla tunnusluvuilla mitattuna aina kymmenen parhaan joukossa.

Palveluesimies Eija Kangas korostaa, että Vuoden Matkahuolto- tunnustuksen saamiseen on myös merkittävästi vaikuttanut se hyvä yhteistyö, jota olemme saaneet kokea ja tehdä asiakkaidemme ja kaupungin eri tahojen kanssa kuten myös bussiyrittäjien ja heidän autohenkilökuntansa kanssa.

Kokkolan Matkahuolto on yksi Oy Matkahuolto Ab:n 65 omasta toimipaikasta, jotka eri puolella Suomea tarjoavat bussiliikenteen Matka- ja Pakettipalveluja. Matkahuollon omista toimipaikoista koostuvaa palveluverkostoa täydentää noin 400 asiamiessopimuksin toimivaa toimipaikkaa sekä Tradeka-ketjun noin 700 Siwa, Valintatalo ja Euromarket myymälää.