Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
Vår approachAnställdaSamarbetspartner och tjänsteleverantörMiljönSamhälletKontaktaAnmälningskanal
Logga in

Hållbarhetsledning

Vår approachAnställdaSamarbetspartner och tjänsteleverantörMiljönSamhälletKontaktaAnmälningskanal

Matkahuoltos styrelse godkände Matkahuoltos ansvarsprogram och dess mål i januari 2021. Styrelsen godkänner de ändringar av ansvarsprogrammet och dess mål som behövs. Styrelsen får regelbundet rapporter om hur ansvarsprogrammet framskrider. Ledningsgruppen bildar en styrgrupp för ansvarsfullhet som samlas varje kvartal. Verkställande direktören och den övriga ledningsgruppen bekräftar de centrala policyerna, fattar beslut om vidtagande av åtgärder samt följer upp ansvarsprogrammet och uppfyllandet av målen.

Enheten för juridiska ärenden och ansvarsfullhet ansvarar för samordningen och styrningen av ansvarsprogrammet samt för uppföljningen och rapporteringen. I praktiken främjas ansvarsfullheten av ansvarsteam, vilka genomskär organisationens olika funktioner. Ansvarsteamen ansvarar för genomförandet av åtgärderna inom olika delområden samt för integreringen av ansvarsfullhet i affärsverksamheten.

Vi agerar i enlighet med internationella fördrag och initiativ, såsom FN:s mål för hållbar utveckling och Global Compact-principerna. Vi rapporterar varje år om vår ansvarsfullhet och uppfyllandet av målen i vår ansvarsrapport.

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier