Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
Vår approachAnställdaSamarbetspartner och tjänsteleverantörMiljönSamhälletKontaktaAnmälningskanal
Logga in

Mål

Vår approachAnställdaSamarbetspartner och tjänsteleverantörMiljönSamhälletKontaktaAnmälningskanal

Vi har definierat våra centrala mål (KPI) för åtta delområden (se tabellen). Som en del av processen i samband med väsentlighetsanalysen identifierade vi dessa delområden som områden där både vår egen och vår värdekedjas verksamhet har en avsevärd inverkan och goda möjligheter att främja genomförandet av principerna för hållbar utveckling.

Dessutom har vi identifierat kompletterande mål för fem delområden. Vi har förbundit oss att främja dessa mål i vår verksamhet, men vi lägger större fokus vid KPI-målen till exempel i fråga om allokeringen av resurser. Dessa delområden är ansvarsfulla personalförfaranden, kompetensutveckling, mångsidighet och jämlikhet, ansvarsfull hantering av leveranskedjan samt främjande av kollektivtrafik och tjänsternas tillgänglighet. Utöver dessa följer vi också upp hur några andra delområden framskrider.

Vi tar hand om våra anställda

Företagskultur och ledarskap

 • Företagskulturen får betyget 4/5 år 2023
 • Ledarskapet får betyget 4,2/5 år 2023
 • Nivån Utmärkt (405 poäng) uppnås i chefsenkäten år 2023

Mätare: Helheterna i arbetshälsoenkäten, det totala poängantalet i chefsenkäten

Säkerhet, hälsa och välbefinnande i arbetet

 • Olycksfrekvensen minskar till nivån 40 år 2023
 • Sjukfrånvaron minskar till 5,5 procent år 2021

Mätare: Olycksfrekvens, sjukfrånvaro (%)

Mål beträffande hållbar utveckling: 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi är en attraktiv samarbetspartner och tjänsteleverantör

Riksomfattande samarbetspartner

 • Fördjupat och utvidgat samarbete i synnerhet för att främja hållbar utveckling

Mätare: En mer specifik mätare fastställs under 2021-2022

Mål beträffande hållbar utveckling: 17. Globalt partnerskap för hållbar utveckling

Den bästa servicen

 • Fortlöpande förbättring av kundupplevelsen

Mätare: NPS (Net Promoter Score)

Vi främjar positiva miljöeffekter

Främjande av miljövänliga transportlösningar

 • Klimatneutrala transporter före 2030
 • Mer kortsiktiga mål på kommande

Mätare: Koldioxidutsläpp, CO2

Mål beträffande hållbar utveckling: 13. Bekämpa klimatförändringen

Stöd för en hållbar livsstil

 • Ökad medvetenhet om hållbara levnadsvanor, i synnerhet hållbar mobilitet

Mätare: Regelbunden kommunikation årligen i enlighet med kommunikationsplanen

Mål beträffande hållbar utveckling: 4. God utbildning för alla

Vår verksamhet är till nytta för det omgivande samhället

Hållbar affärsverksamhet och ekonomiska effekter för samhället

 • Skapande av ekonomiskt värde (inkl. lönsamhet) och ägarvärde

Mätare: Mätaren (mätarna) fastställs under 2021–2022

Mål beträffande hållbar utveckling: 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Efterlevnad av bestämmelser och etiska principer

 • 100 procent av personalen har fått utbildning i de etiska anvisningarna före slutet av 2022
 • 100 procent av leverantörerna har förbundit sig till de etiska anvisningarna före slutet av 2024

Mätare: Andel utbildade anställda (%), antal leverantörer som förbundit sig (%)

Mål beträffande hållbar utveckling: 16. Fredliga och inkluderande samhällen

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier