Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
Vår approachAnställdaSamarbetspartner och tjänsteleverantörMiljönSamhälletKontaktaAnmälningskanal
Logga in

Väsentlighetsanalys och växelverkan med intressentgrupper

Vår approachAnställdaSamarbetspartner och tjänsteleverantörMiljönSamhälletKontaktaAnmälningskanal

Vårt ansvarsprogram är baserat på en väsentlighetsanalys som utfördes 2020, med hjälp av vilken vi definierade våra viktigaste ansvarsteman och -mål.

I väsentlighetsanalysen granskade vi ämnenas betydelse för våra intressentgrupper samt vår verksamhets ekonomiska, sociala och miljörelaterade konsekvenser. Efter att ha identifierat potentiella ansvarsteman och delområden genomförde vi en intressentgruppsenkät och -intervjuer för att kunna klarlägga intressentgruppernas förväntningar och behov. Utöver dessa ordnade vi interna verkstäder för nyckelpersoner, ledningsgruppen och styrelsen.

Vi prioriterade och grupperade ämnen, vilka slutligen bildade temana och delområdena i vårt ansvarsprogram. Vi identifierade följande delområden som mest väsentliga:

  • Företagskultur och ledarskap

  • Säkerhet, hälsa och välbefinnande i arbetet

  • Riksomfattande samarbetspartner

  • Den bästa servicen

  • Främjande av miljövänliga transportlösningar

  • Stöd för en hållbar livsstil

  • Hållbar affärsverksamhet och ekonomiska effekter för samhället

  • Efterlevnad av bestämmelser och etiska principer

Att lyssna på våra intressentgruppers behov och förväntningar samt att ha ett smidigt samarbete med intressentgrupperna är en viktig del av vår verksamhet. Våra intressentgrupper deltar i fortsättningen i utvecklingen av vår ansvarsfullhet, när vi uppdaterar vår väsentlighetsanalys. Vi har en regelbunden växelverkan med våra intressentgrupper via flera olika kanaler.

Vi söker aktivt nya partnerskap och nätverk inom ansvarsfullhet. Vi tillhör en grupp aktiva utvecklare av hållbar affärsverksamhet i och med vårt medlemskap i ansvarsnätverket FIBS Pro (Finnish Business & Society). I början av 2021 anslöt vi oss till Noll Olycksfall-forumet. Vi är också medlem i till exempel nätverket för intelligent trafik ITS Finland.

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier