Gå till innehållet
Matkahuolto
PrivateFöretagskunderServiceställen
Vår approachAnställdaSamarbetspartner och tjänsteleverantörMiljönSamhälletKontaktaAnmälningskanal
Logga in

Vi främjar positiva miljöeffekter

Vår approachAnställdaSamarbetspartner och tjänsteleverantörMiljönSamhälletKontaktaAnmälningskanal

Vi vill dra vårt strå till stacken i kampen mot klimatförändringen och stärka våra positiva miljöeffekter samtidigt som vi minimerar våra negativa miljöeffekter. Vi fäster särskild vikt vid att främja miljövänliga transportlösningar och stöda hållbar mobilitet.

Målen för att stävja klimatförändringen genom att minska utsläppen har en central roll i vår verksamhet. Vi strävar efter att vara ett klimatneutralt företag och halvera våra utsläpp före 2030. Detta gäller såväl utsläppen från hela vår egen verksamhet som utsläppen från värdekedjan jämfört med nivån år 2020.

Vi försöker uppnå målet med hjälp av följande åtgärder:

  • Erbjuda helt fossilfria transporter år 2030.

  • Övergå till grön el och fjärrvärme i fråga om såväl busstationerna som logistikterminalerna och kontorslokalerna.

  • Erbjuda våra kunder klimatneutrala pakettransporter från och med den 1 juli 2022.

Främjande av miljövänliga transportlösningar

Transporterna har en central ställning i minskningen av våra utsläpp. När det gäller våra egna transportfordon kartlägger vi till exempel elektriska alternativ och möjligheter att använda biobränsle. Dessutom fokuserar vi på att optimera rutter och fyllnadsgrader samt kombinera transporter.

Bilarna i vår egen produktion övergår till biobränslen i början av 2023 och vårt mål är att ha helt fossilfria pakettransporter före 2030, inklusive de transporter som ingår i vår värdekedja och anskaffas som underleverans.

Utöver detta övergår vi till grön el och fjärrvärme vid alla busstationer, logistikterminaler och kontor från och med början av 2023 och vi förbättrar också våra fastigheters energieffektivitet.

100 % klimatneutrala transporter

Vi har utrett koldioxidavtrycket av våra pakettjänster och följer upp avtrycket varje år. För att producera en klimatneutral pakettransport använder vi utsläppskompensation vid sidan av våra egna utsläppsminskningsåtgärder. Kompensationen sker genom att stöda certifierade projekt för kolbindning och utsläppsminskning i Finland och Indien
Kompensationsmängden för en klimatneutral pakettransport grundar sig på den årliga utsläppsberäkningen, vars riktighet har verifierats av Gaia Consulting. Vår samarbetspartner inom utsläppskompensation är Nordic Offset.

Kompensationsobjekt

Den övriga verksamhetens resurseffektivitet

Vi ökar resurseffektiviteten i vår verksamhet. Vi vill främja cirkulär ekonomi genom att minska, återanvända, återvinna och optimera användningen av material.
Vi fokuserar på att utveckla avfallssorteringen och återvinningen i vår egen verksamhet. Vi fäster också vikt vid mängden förpackningsmaterial och förpackningsval. Vi vill öka användningen av hållbara förpackningslösningar i samarbete med konsumentkunderna och webbutikskunderna.

Vi ökar energieffektiviteten på ett övergripande sätt i vår verksamhet. Vid våra verksamhetsställen använder vi alltid när det är möjligt elektricitet som till 100 procent producerats med förnybar energi.

Stöd för en hållbar livsstil

Vi vill öka konsumenternas medvetenhet om hållbara levnadsvanor. Vi satsar på att marknadsföra hållbara mobilitetstjänster för att allt fler konsumenter ska välja bussen som transportmedel. Buss är ett miljövänligt sätt att ta sig fram, eftersom det leder till en minskning av privatbilismen och utsläppen från den.

Utöver hållbar mobilitet vill vi också öka medvetenheten om hållbara förpackningslösningar. Vi fokuserar till exempel på kommunikation om RePack-förpackningarna, som vi införde i vårt sortiment 2020. RePack är en förpackning som kan återanvändas och återvinnas.

Mål

  • SDG 4.7: Ökad medvetenhet om hållbara levnadsvanor, i synnerhet hållbar mobilitet

Matkahuolto x RePack

Lue lisää →

Tavoitteena hiilineutraalius 2030

Lue lisää →

Toimintamme hyödyttää ympäröivää yhteiskuntaa

Lue lisää →

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortResor och Biljetter överallt i FinlandReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier

Matkahuolto
Paremmin perillä