Gå till innehållet
Matkahuolto
PrivateFöretagskunderServiceställen
Vår approachAnställdaSamarbetspartner och tjänsteleverantörMiljönSamhälletRapportering och kommunikationAnmälningskanal
Logga in

Vi främjar positiva miljöeffekter

Vår approachAnställdaSamarbetspartner och tjänsteleverantörMiljönSamhälletRapportering och kommunikationAnmälningskanal

Vi vill dra vårt strå till stacken i kampen mot klimatförändringen och stärka våra positiva miljöeffekter. Vi fäster särskild vikt vid att främja miljövänliga transportlösningar och stöda hållbar mobilitet.

Målen för att stävja klimatförändringen genom att minska utsläppen har en central roll i vår verksamhet. Vi strävar efter att vara ett klimatneutralt företag före 2030 i fråga om pakettjänsterna och vår egen verksamhet. År 2020 genomförde vi vår första mer omfattande utsläppsberäkning och informationen från den utnyttjas i fastställandet av utsläppsminskningsmålen.

Främjande av miljövänliga transportlösningar

Transporterna har en central ställning i minskningen av våra utsläpp. Som en del av vår färdplan för ett klimatneutralt Matkahuolto 2030 har vi inlett en närmare utredning av metoder för att minska utsläppen. Vi publicerar de första noggrannare planerna och målen under 2021.

Vi utvecklar utsläppssnåla och klimatneutrala transportlösningar. När det gäller våra egna transportfordon kartlägger vi till exempel elektriska alternativ och möjligheter att använda biobränsle. Dessutom fokuserar vi på att optimera rutter och fyllnadsgrader samt kombinera transporter.

Vi strävar också efter att påverka utsläppen från leverantörernas transporter genom olika åtgärder och kartlägger samarbetsmöjligheterna för att utveckla ansvarsfullheten inom transporterna.

Mål

  • SDG 13.1: Klimatneutrala transporter före 2030

  • Mer kortsiktiga mål på kommande

Den övriga verksamhetens resurseffektivitet

Vi ökar resurseffektiviteten i vår verksamhet. Vi vill främja cirkulär ekonomi genom att minska, återanvända, återvinna och optimera användningen av material.

Vi fokuserar på att utveckla avfallssorteringen och återvinningen i vår egen verksamhet. Vi fäster också vikt vid mängden förpackningsmaterial och förpackningsval. Vi vill öka användningen av hållbara förpackningslösningar i samarbete med konsumentkunderna och webbutikskunderna.

Vi ökar energieffektiviteten på ett övergripande sätt i vår verksamhet. Vid våra verksamhetsställen använder vi alltid när det är möjligt elektricitet som till 100 procent producerats med förnybar energi.

Mål

  • SDG 13.1: Kolneutralitet i fråga om valda delområden inom vår egen verksamhet före 2030

Stöd för en hållbar livsstil

Vi vill öka konsumenternas medvetenhet om hållbara levnadsvanor. Vi satsar på att marknadsföra hållbara mobilitetstjänster för att allt fler konsumenter ska välja bussen som transportmedel. Buss är ett miljövänligt sätt att ta sig fram, eftersom det leder till en minskning av privatbilismen och utsläppen från den.

Utöver hållbar mobilitet vill vi också öka medvetenheten om hållbara förpackningslösningar. Vi fokuserar till exempel på kommunikation om RePack-förpackningarna, som vi införde i vårt sortiment 2020. RePack är en förpackning som kan återanvändas och återvinnas.

Mål

  • SDG 4.7: Ökad medvetenhet om hållbara levnadsvanor, i synnerhet hållbar mobilitet

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortResor och Biljetter överallt i FinlandReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier

Matkahuolto
Paremmin perillä