Gå till innehållet
Matkahuolto
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundtjänst
Logga in

Återinlösningsvillkor

Engångsbiljetter

Outnyttjade bussbiljetter som köpts från Matkahuolto kan återinlösas. Vid återinlösning av delvis använda tur- och returbiljetter avdras den beviljade rabatten. Outnyttjade platsreserveringar gottgörs inte. Återinlösningen ska ske inom en månad (1 mån.) från att biljettens giltighetstid har löpt ut. Vid återinlösning av bussbiljetter uppbärs en expeditionsavgift.

Webbiljetter

Webbiljetter kan inte bytas eller ändras.

Du kan avbeställa din Webbiljett 24 h före avgång genom att fylla ien avbeställningsblankett. Om resdagen infaller under ett veckoslut eller på en helgdag eller på vardagen efter veckoslut/helgdag, ska begäran om avbeställning lämnas föregående vardag. En serviceavgift på 9 euro tas ut för avbeställningen. Avbeställningsmöjligheten gäller både sådana Webbiljetter och Webbrabattbiljetter som köpts hos Matkahuolto-ombud eller på resebyråer och sådana som köpts via Matkahuoltos webbsidor eller mobilapp. Den serviceavgift som tagits ut i samband med biljettköpet återbetalas inte.

Vid avbeställning av en biljett återinlöser Matkahuolto köpet antingen helt eller delvis. När det gäller tur- och returbiljetter är det t.ex. också möjligt att avbeställa bara den ena resan. Tur- och returbiljetter kan avbeställas helt eller delvis 24 h före avresan. En avbeställning kan göras bara en gång per bokning. Om resan till destinationen har avbeställts går det alltså inte att separat avbeställa returresan.

Om du önskar avbeställa din biljett ska du fylla i en blankett för avbeställning av Webbiljett.

Återinlösning av biljettprodukter som laddas på resekort

Villkoren för återinlösning av biljettprodukter varierar beroende på biljettprodukt. I samband med återinlösning av biljettprodukter på resekort uppbär Matkahuolto en expeditionsavgift.

Spara kvittot för biljettprodukten. Av kvittot framgår biljettproduktens namn och giltighetstid. Giltighetstiden kan även kontrolleras på Matkahuoltos serviceställen och bussar.

Årsbiljetter

Årsbiljetter gäller i ett år från och med inköpsdagen. Om resekortet laddas med samma biljettprodukt under årsbiljettens giltighetstid, förlängs reserätten också för de outnyttjade resorna på resekortet med ett år. Årsbiljetter ska återinlösas inom en månad (1 mån.) från att biljettproduktens giltighetstid har löpt ut.

Vid återinlösning av årsbiljetter räknas ordinariepriset för en resa som värde för varje använd resa. Summan av de använda resorna avdras från det totala priset som betalats för biljetten. Den eventuella skillnaden återbetalas till kunden.

Region-, stads- och arbetsresebiljetter

Region-, stads- och arbetsresebiljetterna är regionala biljettprodukter som subventioneras av kommunerna. Outnyttjad reserätt kan i regel inte återinlösas. Återinlösningsvillkoren varierar beroende på biljettprodukt och anges på det kvitto som kunden godkänner och undertecknar vid inköpet av biljetten.

Folkpensionsanstaltens skolresestöd

Årsbiljetter och regionbiljetter för studerande som subventioneras av Folkpensionsanstalten kan inte återinlösas.

Busspass

Busspass kan inte återinlösas.

City-City-biljetten

CityCity-biljetter ska återinlösas inom en månad (1 mån.) från att biljettens giltighetstid har löpt ut. Då räknas ordinariepriset för en resa som värde för varje använd resa. Summan av de använda resorna avdras från det totala priset som betalats för biljetten. Den eventuella skillnaden återbetalas till kunden.

Värdebiljetten

Det värde som laddats på ett resekort kan återinlösas.

Återinlösning av resekort

Matkahuoltos säsong- och seriebiljettprodukter laddas på ett resekort. Resekortet kostar 6,50 €. Resekort kan inte återinlösas.

Presentkort

Presentkort kan inte bytas mot pengar eller återinlösas.

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortAppen Resesökning och BiljetterReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier

Matkahuolto
Paremmin perillä