Gå till innehållet
Matkahuolto
PrivateFöretagskunderServiceställen
PakettjänsterResenärtjänsterFörsäljningarKundservice
Logga in

Anropstrafik – kollektivtrafik enligt kundernas rutter och tidtabeller

Matkahuoltos Anropstrafik möjliggör smidiga, likvärdiga och tillgängliga kollektivtrafiktjänster för invånarna också i små städer och glest bebyggda områden.

Varför göra anropstrafik till en del av kollektivtrafiktjänsterna?

Fördelar för kommuner och regioner:

 • Kollektivtrafik blir ett attraktivt alternativ som betjänar alla på ett mångsidigt sätt

 • Bättre användning av fordonskapaciteten genom automatiserad ruttplanering och samordning

 • Styrning av social- och hälsovårdstransporter till anropsbaserad kollektivtrafik är ett kostnadseffektivt sätt att samordna olika transporttjänster

Fördelar för invånarna:

 • Smidiga förbindelser för alla enligt egen tidtabell och utan egen bil

 • Transporttjänsternas pålitlighet och tillgänglighet förbättras för social- och hälsovårdstransporternas kunder

 • Resekedjor från dörr till dörr: buss-, tåg- och anropstrafikbiljetter kan köpas i samma beställning

Våra kunder

 • Ukikyyti – lokaltrafik i Nystad

  • Leena Arvela-Hellén, stadsarkitekt:

   • “Ukikyyti är en flexibel kollektivtrafikform, ett enkelt och högklassigt alternativ till privatbilism i Nystad, där det inte tidigare har funnits regelbunden kollektivtrafik. Trots coronapandemin har alla våra förväntningar på antalet användare överträffats. Enligt en kundenkät upplever största delen av användarna att Ukikyyti har underlättat deras vardag i betydande utsträckning.”

    www.uki.fi/ukikyyti

 • Byaskjussen – kvällskollektivtrafik för invånare på landsbygden i Borgå

  • Hanna Linna-Varis, trafikplaneringschef:

   • ”Med hjälp av Byaskjussen har vi i Borgå kunnat lösa problemet med det knappa kollektivtrafikutbudet i glesbygdsområdena. Byaskjussen förbättrar olika åldersgruppers mobilitetsmöjligheter och minskar bilberoendet. En tredjedel av Byaskjussens användare berättar att hushållets bilanvändning har minskat tack vare Byaskjussen. “

    www.porvoo.fi/kylakyyti

Programvara och tjänster inom anropstrafiken

 • Användarens beställningsapp – Resesökning och Biljetter

  • Beställning, betalning och avbokning av anropstrafikresor 24/7 samt spårning i realtid och kontakt med chauffören

  • Kundtjänstens chatt – Matkahuoltos kundtjänst svarar vardagar kl. 8–16

  • Månadsvis redovisning av resor som betalats i appen – också möjligt att betala i fordonet

  • Hela resekedjan från dörr till dörr med en beställning, inkluderar också alla kollektivtrafikrutter och -biljetter i Finland.

 • Beställningscentralens operativa användargränssnitt

  • Användargränssnitt för beställningar från kunder som ringer – betalningen sker alltid i fordonet

  • Beställningslista, avbokningar, betalningsreturneringar, fordonens körlistor och uppföljning av genomförandet av anropstrafiken

  • Matkahuolto kan också tillhandahålla en Call center-tjänst på uppdrag av Matkahuoltos kundtjänst.

 • Automatiskt system för ruttplanering, samordning och förmedling av anropstrafik

  • Automatisk förmedling för överenskomna körturer (dags- eller timfordon)

  • Utgångspunkten är en tjänst från adress till adress

  • Även möjlighet till virtuella hållplatser – med eller utan tidtabell

  • Omedelbara beställningar kan tillåtas eller så kan beställningarna begränsas enbart till förhandsbeställningar

 • Chaufförapp för Android-enheter

  • Körlistor, information om passagerarna, kvittering av anropstrafik

  • Matkahuolto kan också hyra ut tabletter med internetanslutning

 • Administration av tjänsten, rapportering och data

  • Definition och ändring av serviceområden och -tider, hållplatser, körturer och samordningsparametrar

  • Anslutning till biljettprodukter inom lokaltrafiken eller prissättning av en separat anropstrafikprodukt (jämn taxa eller prissättning beroende på resans längd och antalet passagerare)

  • Kampanjrabatter samt skräddarsydd prissättning för specialgrupper (t.ex. funktionshinder/sjukdom, personal, gäster) eller faktureringsavtal

  • Omfattande rapportering och rådata: bl.a. beställningar, passagerare, planerade och genomförda upphämtningstider, användningsgrad, resefördröjningar, körkilometrar, samordningsgrad

Matkahuolto hjälper till med planeringen, marknadsföringen och pilottestningen av anropstrafiktjänsten

 • Anropstrafiken kan i bästa fall inledas inom fyra veckor, om tjänsten har specificerats på ett bra sätt redan i förväg.

 • Matkahuoltos simuleringstjänst konkretiserar förnyelsen av persontransporterna och de potentiella fördelarna med en öppen kollektivtrafik samt hjälper användarna att planera hurdana tjänster som kan tillhandahållas med de nuvarande resurserna.

 • Matkahuolto kan stöda en kommun eller en region också i marknadsföringen av anropstrafiken: till exempel färdiga materialmallar, kampanjer i sociala medier, samarbete med influencers och pressmeddelanden.

 • I ett pilotprojekt konsulterar Matkahuolto kommunen eller regionen när det gäller strukturering av målgrupper och målsättningar, planering av serviceområden och -tider, anskaffning och prissättning av trafik samt genomförande av kundenkäter och -intervjuer. Understöd för pilottestning av anropstrafiktjänster kan sökas hos bl.a. NTM-centralen och olika finansieringsprogram

Kontakta oss och begär en demonstration!

Johanna Taskinen, johanna.taskinen@matkahuolto.fi, tfn 0407573284

Henkilökuljetusten yhdistely toteutuu kutsuliikenteellä

Avoin kutsuliikenne on kustannustehokas tapa toteuttaa sote-kuljetusten yhdistely.
Tutustu simulointeihin
PrivateFöretagskunder

Företagskunder

Sociala medier

Matkahuolto
Paremmin perillä