Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Matkahuoltos kvalitetslöfte

Vi erbjuder ett landsomfattande biljett- och tidtabellssystem

Vårt landsomfattande tidtabellssystem innehåller tidtabeller för bussturer över nästan hela landet (förutom den regionala trafiken i huvudstadsregionen, Tammerfors och Åbo samt Waltti-trafiken).

Vi säljer biljetter till nästan alla turer som erbjuds av bussbolag vars tidtabeller ingår i det landsomfattande tidtabellssystemet. De turspecifika biljettpriserna finns på våra webbsidor på adressen matkahuolto.fi och i vår mobilapp Resor och Biljetter.

Information om alla biljettprodukter och priser fås via vår webbplats på adressen www.matkahuolto.fi och vår kundtjänst på numret 0200 4000 (samtalets pris 1,98 €/min. + lna).

Trafikeringen sköts av privata buss- och taxiföretag.

Vi informerar om våra tjänster och eventuella ändringar i dessa

Vi informerar om våra tjänster och eventuella ändringar i dessa via vår webbplats www.matkahuolto.fi, vår landsomfattande kundtjänst på numret 0200 4000 (samtalets pris 1,98 €/min. + lna).

Kundnöjdhet och kvalitetskontroll

Vi behandlar omedelbart all kundrespons som vi får och sänder ett svar till alla som uppgett sina kontaktuppgifter. Kundresponsen är ett värdefullt verktyg för oss i utvecklingen av våra tjänster.

Vi mäter servicekvaliteten och kundnöjdheten med hjälp av flera regelbundna mätningar, utnyttjar resultaten i utvecklingen av tjänsterna och informerar om resultaten på vår webbplats.

Eventuella ansökningar om ersättning gällande tidtabeller och biljetter behandlas i enlighet med Matkahuoltos resevillkor. Respons och reklamationer som gäller resetjänsterna kan skickas via responsblanketten på våra webbsidor eller genom att ringa till numret 020 331 222 må-fr kl. 8–16 (samtalets pris 8,4 cent/min.).

Vi tar hänsyn till olika befolkningsgruppers specialbehov i våra tjänster

Vi vill betjäna alla våra kundgrupper så väl som möjligt.

På våra webbsidor finns information om vilken service och assistans vi har möjlighet att erbjuda personer med funktionsnedsättning, rörelsehindrade och andra befolkningsgrupper på våra serviceställen samt i buss- och taxiföretagarnas fordon.

Vårt tidtabellssystem innehåller information om eventuell tillgänglighetsutrustning och övrig utrustning som finns i de fordon som huvudsakligen används för respektive turer, i den mån bolagen kan ge sådan information.

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier