Matkahuollon Asiakasrekisteri

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
1.6.2017

Rekisterinpitäjä

Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto)
Y-tunnus 0111393-9
PL 100
00101 Helsinki
puh. 020 710 5000

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö


Oy Matkahuolto Ab
PL 100
00101 Helsinki

Rekisterin nimi

Matkahuollon asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Matkahuollon asiakkaan ja Matkahuollon väliseen asiakassuhteeseen (asiallinen yhteys), asiakkaan suostumukseen, lakiin ja/tai asiakkaan ostamien palveluiden tuottamiseen (tarpeellisuusvaatimus).

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan tiedot:

  • nimi

  • puhelinnumero ja

  • sähköpostiosoite. 

Palveluun liittyvät tiedot:

  • asiakkaan antamat palvelua personoivat tiedot, esimerkiksi alennusryhmätiedot ja suosikkiyhteysvälit, 

  • palveluiden ostotapahtumaan ja käyttämiseen liittyvät tiedot eri asiointikanavissa, kuten verkko- ja mobiilipalveluissa,

  • suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen antajana toimii Matkahuollon asiakas. Lisäksi tietoja syntyy palveluiden oston ja käytön yhteydessä, esimerkiksi matkalipun ostoista. 

Markkinointisuostumukset ja -kiellot

Asiakas voi antaa suostumuksen tai kieltää markkinointiviestit kanavakohtaisesti (tekstiviestit, sähköposti).

Jos asiakas kieltää markkinointiviestit kaikissa kanavissa, lähetetään hänelle ainoastaan asiakkaan ostamien palveluiden ja asiakassuhteen hoidon kannalta tarpeellinen asiakasviestintä.  

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ostajan antamat etu- ja sukunimi sekä matkustustiedot välitetään liikenteenharjoittajalle, joka vastaa valitun vuoron liikennöinnistä. Tietoja ei luovuteta muille tahoille tai muuhun käyttöön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot välitetään ostajan päätelaitteelta palvelimelle SSL-suojattua verkkoyhteyttä käyttäen. Ostotapahtumaan liittyvät rekisterin tiedot säilytetään tietokannassa konekielisessä muodossa kirjanpitolain määrittelemän ajanjakson ajan.

Konekielinen palvelu sijaitsee suojatussa, lukitussa konesalissa, jonne pääsy on rajoitettu tekniseen henkilöstöön ja sallittu ainoastaan kulkuluvilla. Palvelimet on suojattu palomuurilla.

Palvelinten ja sovellusten käyttöoikeus on rajattu rekisterinpitäjän lähiverkkoon ja sen sisällä asiaankuuluvien henkilöiden henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.