Hyppää sisältöön
Matkahuolto
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
MatkahuoltoKestävää liiketoimintaaKehitystyömmeLaaja joukkommeYrityksen johtoRaportointi MedialleVastuullisesti
Kirjaudu

Laaja joukkomme

MatkahuoltoKestävää liiketoimintaaKehitystyömmeLaaja joukkommeYrityksen johtoRaportointi MedialleVastuullisesti

Meitä työskentelee Matkahuollossa noin 700 ammattilaista asiakaspalvelijoista rahdinkäsittelijöihin ja autonkuljettajista ajojärjestelijöihin. Suurin osa henkilöstöstämme huolehtii matkustaja- ja pakettipalveluista toimipaikkojemme asiakaspalvelutehtävissä.

Työmme keskiössä on laadukkaiden ja sujuvien palveluiden sekä loistavan asiakaskokemuksen tarjoaminen. Asiantuntijamme tukitoiminnoissa mahdollistavat ja kehittävät palveluita jatkuvasti digitaalisemmiksi ja monikanavaisemmiksi asiakkaitamme varten.

Haluamme luoda kannustavan ja reilun työyhteisön, jossa on vahva yhteishenki ja avoin vuorovaikutus. Työntekijäjoukkomme on monimuotoinen ja -kulttuurinen.

Meillä kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti, reilusti ja oikeudenmukaisesti sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen katsomatta. Emme hyväksy syrjintää, häirintää, ahdistelua tai epäasiallista kohtelua missään tilanteessa.

Haluamme tarjota työntekijöillemme yhtäläiset mahdollisuudet onnistua ja kehittyä työssään. Yhdenvertainen kohtelu näkyy muun muassa rekrytoinnissa, monipuolisten työtehtävien jakamisessa sekä uralla etenemisessä.

Matkahuolto oli Suomen suurimman ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuman, Helsinki Priden, virallinen yhteistyökumppani vuonna 2021. Helsinki Priden tavoitteena on poistaa kulttuuriin ja kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin, arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta.

Lähdimme Priden kumppaniksi, koska haluamme antaa tukemme yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämiselle. Monimuotoisuus ja tasa-arvo ovat tärkeitä teemoja myös omassa työyhteisössämme. On tärkeää, että jokainen voi olla työpaikalla oma itsensä sekä tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi.

Avoimet työpaikat

Katso avoimet työpaikat ja hae joukkoomme!

Katso avoimet työpaikat

Vastuullinen työnantaja

Vastuullinen työnantaja -kampanjassa mukana olevat työnantajat sitoutuvat kehittämään vastuullisen työnantajuuden kuutta periaatetta.

1. Syrjimättömyys.

Me olemme kaikki erilaisia. Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu on hyvinvoivan työyhteisön a ja o. Esimerkiksi sukupuoli tai syntyperä ei saa olla peruste sen enempää syrjinnälle kuin suosinnalle. Tällaista havaittaessa vastuullinen työnantaja puuttuu tilanteeseen matalalla kynnyksellä.

2. Joustaminen ja työelämän tasapaino.

Elämässä voi tapahtua kaikenlaisia käänteitä, jotka saattavat vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin sekä jaksamiseen myös työpaikalla. Vastuullinen työnantaja kuuntelee työntekijää ja joustaa parhaansa mukaan elämän eri vaiheissa.

3. Esimiestyöhön panostaminen.

Hyvä esimies on läsnä työntekijöiden arjessa ja kiinnostunut työpaikan päivittäisistä tapahtumista. Ihmislähtöinen, kuunteleva esimiestyö on iso osa vastuullista työnantajuutta! Sen toteuttamiseen tulee varata aikaa ja sitä on myös kehitettävä johdonmukaisesti.

4. Työn sisältö ja merkitys.

Työntekijälle on tärkeää kokea, että hänen työpanoksensa on merkityksellinen. Vastuullinen työnantaja auttaa työntekijää löytämään oman, selkeän roolin organisaatiossa ja antaa työntekijälle palautetta säännöllisesti. Kun odotukset ja tavoitteet ovat tiedossa, voivat sekä työnantaja että työntekijä paremmin edistää yhteisiä päämääriä. Työnantaja mahdollistaa työntekijän kehittymisen ja jatkuvan oppimisen

5. Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus.

Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Tehdystä työstä tulee aina saada asianmukainen korvaus. Palkasta on hyvä keskustella säännöllisin väliajoin ja erityisesti työntekijän kehittyessä. Työntekijän tulee saada palkka ajoissa ja oikein.

6. Hyvä hakijakokemus.

Vastuullinen työnantaja välittää hakijasta koko hakuprosessin ajan. Jokainen hakija on arvokas! Työnantajan on asianmukaisesti viestittävä rekrytoinnin etenemisestä – myös siinä tilanteessa, ettei hakija tule valituksi paikkaan.

Lue lisää Vastuullinen työnantaja -kampanjasta


Vastuullinen kesäduuni

Tutustu vastuullinen kesäduuni -kampanjaan.

HenkilöilleYrityksille

Matkustajat

BussiaikataulutBussiliput ja matkakortitLataa sovellus ja osta liputReittiopasHinnat ja alennuksetOhjeet ja ehdot matkustajille

Sosiaalinen media

Matkahuolto
Paremmin perillä