Matkahuolto Reitit ja Liput -sovelluksen käyttöehdot

Oy Matkahuolto Ab:n (”Matkahuolto”) Reitit ja Liput -sovelluksessa (”Sovellus”) voit hakea joukkoliikenteeseen pohjautuvia reittejä osoite- ja karttapohjaisesti, ostaa reittihaun ehdottamiin reittisuunnitelmiin valitsemasi matkaliput, ostaa mobiililippuja ilman reittihakua, tarkastella tilaushistoriaa sekä lähettää ostotapahtuman kuitin sähköpostiisi. 

Matkahuollon sovelluksen kautta myytyihin lippuihin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia lippuehtoja. Ostamalla lipun Sovelluksella hyväksyt kulloinkin voimassa olevat lippuehdot ja niissä viitatut muut sopimusehdot. Mikäli et hyväksy ehtoja, et voi käyttää Matkahuollon sovellusta. Voit tutustua kulloinkin voimassa oleviin lippuehtoihin .

Käyttöoikeus ja käyttäjäehdot 

Aktivoidessasi palvelun saat oikeuden käyttää Sovellusta ja sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja sekä kulloinkin voimassa olevia muita soveltuvia ehtoja. Sinun tulee rekisteröitymisvaiheessa olla 15 vuotta täyttänyt ja oikeustoimikelpoinen. Alle 15-vuotias käyttää sovellusta huoltajan suostumuksella. Sinulla tulee lisäksi olla voimassa oleva sähköpostiosoite Matkahuollon sovelluksen aktivoimista varten.
Käyttöoikeutesi on voimassa toistaiseksi ja voit irtisanoa sopimuksen milloin tahansa poistamalla Sovelluksen.

Henkilötietojesi käyttö

Antamasi tiedot rekisteröidään Matkahuollon Sovelluksen käyttäjiä koskevaan asiakasrekisteriin. Matkahuolto käsittelee kaikkia antamiasi tietoja soveltuvan lainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla sekä tietosuojaselosteen mukaisesti.

Matkahuolto voi aina siirtää Sovelluksessa antamiasi henkilötietoja sekä sijaintiisi liittyviä tietoja liikennöitsijöille ja Matkahuollon yhteistyökumppaneille Sovelluksen kautta ostetun matkustuspalvelun toteuttamista varten.

Matkahuolto voi käyttää keräämiään tietoja kuvatun mukaisesti esimerkiksi sähköisten palvelukanavien (kuten verkko- ja mobiilipalvelut) seuranta- ja tilastointipalvelujen kehittämiseksi sekä asioinnin helpottamiseksi.

Käyttöehtojen muuttaminen tai sopimuksen siirtäminen

Matkahuolto voi muuttaa näitä käyttöehtoja tai muita toistaiseksi voimassa olevia Sovellusta tai sen käyttöä koskevia ehtoja ilmoittamalla muutoksesta sinulle Sovelluksessa. Voidaksesi jatkaa Matkahuollon sovelluksen käyttöä, sinun tulee hyväksyä muutetut ehdot. 

Matkahuolto voi siirtää sopimuksen omalle konserniyhtiölleen tai kolmannelle taholle ilmoittamalla sinulle siirrosta Sovelluksessa tai sähköpostitse. Tällöin Matkahuolto voi myös siirtää käyttäjiä koskevat tiedot siirronsaajalle.

Palvelun päättäminen

Matkahuolto voi päättää Sovelluksen tarjoamisen ilman erityistä irtisanomisilmoitusta. Matkahuolto kuitenkin huolehtii siitä, että Matkahuollon sovelluksen kautta jo ostetut matkat toteutetaan voimassa olleiden lippuehtojen mukaisesti. Matkahuolto voi myös peruuttaa oikeutesi käyttää Sovellusta, jos sillä on perusteltu syy epäillä, että käytät Sovellusta käyttöehtojen vastaisesti, et ole antanut oikeita rekisteröitymistietoja, et noudata muita Sovellusta tai sen välityksellä ostettuja lippuja koskevia sopimusehtoja tai toimit lain taikka hyvien tapojen vastaisesti.

Immateriaalioikeudet

Sovellus sisältää Matkahuollon tai kolmannen osapuolen tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa, esimerkiksi Sovelluksen ulkoasu ja sen sisältö. Saat näihin aineistoihin vain näiden käyttöehtojen mukaisesti rajoitetun käyttöoikeuden ja ainoastaan Sovelluksen käyttämiseksi. Sinulla ei ole oikeutta ilman Matkahuollon tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, tallentaa, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua aineistoa.

Vastuunrajoitus

Matkahuolto ei ole vastuussa Sovelluksen virheistä, tiedonsiirron ongelmista, käytön estymisestä tai sen puutteellisesta tai virheellisestä toiminnasta. Matkahuollon vastuu sinua tai kolmansia kohtaan on rajattu välittömiin vahinkoihin ja Sovelluksen kautta ostamasi lipun hintaan, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Sovellettava laki ja riitatilanteet

Sinun ja Matkahuollon väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti vakituisen asuinpaikkasi käräjäoikeudessa Suomessa. Jos erimielisyyksiä ei saada ratkaisua osapuolten välisissä neuvotteluissa, voit myös tehdä valituksen kuluttajariitalautakunnalle (Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, www.kuluttajariita.fi/fi/).

Yhteystiedot

Matkahuollon verkkosivut: www.matkahuolto.fi. Oy Matkahuolto Ab, Postiosoite: PL 100, 00101 Helsinki

Asiakaspalvelu:

Sähköposti: matkapalvelut.palautteet@matkahuolto.fi