ResenärerPaketFöretagskunderServiceställen
Sök
Logga in
Första sidan
Paket
Så här förpackar du på rätt sätt

Så här förpackar du på rätt sätt

När paketen är korrekt förpackade kan de hanteras enklare och snabbare.

Paketen passerar flera olika hanteringsskeden och de ska således tåla normal transportbelastning såsom dragning, skjutning, skavning, sammanpressning och pålastning.

Avsändaren svarar för att försändelsen är förpackad så att den tål transporthantering
och inte orsakar skada för människor eller andra paket. Matkahuolto ersätter inte skador på helt oförpackade eller bristfälligt förpackade försändelser.

Välj en förpackning i rätt storlek

Du kan förebygga transportskador genom att välja en förpackning i rätt storlek. Lämna inte tomrum kring varan innanför förpackningen. Fyll tomrummet med styrenplastbitar, skumplast eller bubbelplast. Se till att innehållet inte rör sig inne i förpackningen.

Flera föremål i samma förpackning

Börja med att förpacka varje föremål separat. Placera föremålen inuti förpackningen och lägg fyllnadsmaterial mellan och runt dem.

Tillslut förpackningen omsorgsfullt

Placera alla föremål som ingår i försändelsen inuti förpackningen. Separata föremål som fästs ovanpå paketet försvinner lätt under resan. Undvik otympliga paket och låt inga kanter sticka ut från paketet. Använd tillräckligt med tejp, förband, metallhakar, metallband eller annat fästningsmaterial för att tillsluta paketet. Tjock tejp fungerar bäst för detta ändamål. Tejpa förpackningen längs alla sömmar och se till att sömmarna säkert håller. Var särskilt noga med att förstärka förpackningens bottensöm.

Ömtåligt gods

Använd ett hårt och stadigt material som yttre förpackning. Placera tillräckligt med mjukt fyllnadsmaterial på paketets botten (minst 5 cm). Skydda varje bräckligt föremål separat. Placera mjukt fyllnadsmaterial också ovanpå föremålen innan du tillsluter paketet. Fäst Matkahuoltos etiketter med texten Ömtåligt utanpå paketet.

Flaskor och burkar som innehåller vätska

Förslut vätskor i ett tätt kärl eller en flaska och se till att locken sitter stadigt. Förpacka kärlen i en hållbar låda så att de inte kan röra sig i paketet. Förpackningen ska innehålla fyllnadsmaterial som suger upp vätskan, om kärlet eller flaskan går sönder. Förpacka kärl med stor öppning (t.ex. bärhinkar) i plastpåsar. Tejpa eller knyt fast påsen så att den är vattentät. Fäst etiketter på förpackningen som anger i vilken ställning den ska transporteras och hanteras.

Förpackning av stora och onormalt formade föremål

Barnvagnar och barnstolar

Fäll ihop barnvagnen. Skydda textilier till exempel med plast. Fäll ihop och tejpa fast delar som sticker ut och kan lossna. Förpacka helt i papp.

Cyklar, sparkstöttingar, sparkcyklar och rollatorer

Skydda utstickande delar som lätt kan skadas och repas omsorgsfullt med plast eller förpackningsmaterial. Fäll ihop vikbara delar och tejpa dem. Förpacka helt i papp. Kom ihåg att cykeln ska vara olåst under transporten.

Vapen

Skydda vapnet med mjukt fyllnadsmaterial och skyddsmaterial och packa ned det i en stadig papplåda, som skyddar innehållet så att det inte böjs eller hamnar i kläm. Vapen som packats in i bara en vapenpåse betraktas alltid som en bristfälligt förpackad försändelse, även om påsen är fylld med mjukt fyllnadsmaterial eller stoppning. En hård vapenväska som är fylld med mjukt fyllnadsmaterial är ett bra skydd för vapnet, förutsatt att det är fastspänt inne i väskan så det hålls på plats. Vapenväskan ska ändå av säkerhetsskäl och för att förebygga skador på väskan, t.ex. repor, alltid förpackas åtminstone i papp.

Patroner förpackas alltid som en separat försändelse. Patroner är alltid TFÄ-försändelser och ska förpackas och sändas i enlighet med givna anvisningar och föreskrifter om försändelser med farliga ämnen och föremål.

Instrument

Skydda instrumentet med mjukt fyllnadsmaterial och skyddsmaterial och packa ner det i en stadig papplåda, som skyddar innehållet så att det inte blir tillbucklat, böjs eller hamnar i kläm. Instrument som packats in i bara en skyddspåse är alltid en bristfälligt förpackad försändelse, även om påsen är fylld med mjukt fyllnadsmaterial eller stoppning. Ett hårt instrumentfodral som innehåller mjukt fyllnadsmaterial är däremot ett tillräckligt skydd för instrumentet, förutsatt att det är fastspänt inne i fodralet så att det hålls på plats. Vi rekommenderar ändå att också fodralet packas in, eftersom det annars kan skadas under transporten.

Textilier, t.ex. mattor och tygpackar

Skydda tunga textilier såsom mattrullar och tygpackar först omsorgsfullt med plast eller förpackningspapper, och se till att mattrullens eller tygpackens ändar är extra väl skyddade med t.ex. papp. Packa sedan ner dem i stadigt papp eller tjock plast.  Enbart plast är inte ett tillräckligt skydd, eftersom mattrullens eller tygpackens ändar är mest utsatta för påfrestning under transporten och därför kräver ett effektivare skydd än bara plast.

Möbler, hela och monterbara

Skydda möbelns ben, kanter och sidor med stora mängder mjukt fyllnadsmaterial och förse hörnen med hörnskydd. Packa ner möbeln i en stadig papplåda. Lämna inga ben eller andra utstickande delar av möbeln utanför förpackningen. Skydda varje lös del på möbeln separat och placera alla delar innanför förpackningen så att de hålls på plats och inte kan skada möbeln. Alternativt kan du placera alla lösa delar i en separat förpackning. Om möbeln innehåller bräckligt material såsom glasdörrar ska dessa fästas och skyddas extra omsorgsfullt. Kom också ihåg att förse förpackningen med Matkahuoltos etiketter med texten Ömtåligt.

Förse varje del av en monterbar möbel, t.ex. möbler som levereras i skivor, separat med hörn- och kantskydd. Skydda sedan varje del helt och hållet med mjukt fyllnadsmaterial och packa ner delarna i en stadig låda.

Långa och smala föremål, t.ex. gardinstänger

Långa och smala föremål, såsom gardinstänger, ska förpackas individuellt i lådor av papp, wellpapp eller tuber. Det yttre emballaget ska vara styvt och stadigt, så att innehållet tål pålastning och så att det inte böjs, vrids, skavs sönder, får bucklor, hamnar i kläm osv.

Långa och smala föremål kan inte förpackas bara i kympplast, eftersom det inte skyddar föremålen tillräckligt under transporten. Stötta upp föremålen med mjukt fyllnadsmaterial och andra eventuella fästen så att de hålls på plats inne i paketet. Skydda dessutom föremålen helt och hållet med en stor mängd mjukt fyllnadsmängd, t.ex. cellplast, bubbelplast, wellpapp och styrenplast. Var särskilt noggrann med föremålens ändar eftersom de är mest utsatta för påfrestning under transporten. I fråga om långa föremål ska du alltid använda en stöttande bräda för att säkerställa att förpackningen och innehållet inte vrids under transporten. Det rekommenderas också att kortare föremål förpackas med en stöttande bräda, om förpackningen inte annars är tillräckligt stadig eller böjs lätt. Inga andra föremål får packas ner i samma förpackning med ett långt och smalt föremål, och det är inte heller tillåtet att tejpa fast andra paket i förpackningen, eftersom de kan vridas under transporten.

Bildäck

Bildäck ska förpackas i däckpåsar av plast. Dubbdäck (spikdäck) avsedda för tävlingsbruk förpackas i papp. För fälgar räcker inte en plastpåse som skydd, utan de ska täckas åtminstone av papp. Detta gäller framför allt aluminiumfälgar.

Bilkarossdelar

Motorhuvar, dörrar, bagageluckor, stänkskärmar, stötfångare

Skydda varje del helt och hållet med cellplast eller motsvarande material så att de inte kommer i direkt kontakt med det yttre emballage. Linda dessutom in dem i ett tjockt lager av bubbelplast, och skydda hörn och kanter med styrenplast, papp eller cellplast.

Tänk på att en del kan behöva extra skydd på grund av sin vikt eller form. Om den t.ex. är böjd eller har utstickande delar måste den skyddas särskilt noggrant. Placera slutligen delen i en lämplig papplåda. Försäkra dig om att delen ryms helt och hållet i lådan.

Packa inte ner andra delar i samma förpackning, eftersom de kan skada varandra under transporten. Delar som endast förpackats i plast betraktas som bristfälligt förpackade.

Billyktor

Packa ner lyktorna i en stadig papplåda som är fylld med mjukt fyllnadsmaterial så att lyktan hålls på plats, och se till att det blir fyllnadsmaterial mellan lyktan och lådan så att lyktan inte kommer i kontakt med lådans kanter. Packa inte ner andra delar i samma låda.

Obs! Försäljningsförpackningen är sällan tillräckligt stadig för att kunna användas som transportemballage. Den yttersta förpackningen ska vara en stadig papplåda.

Vindrutor och andra fönster

Packa ner vindrutan eller fönstret t.ex. i en förpackning av kryssfaner, en träram eller en stadig papplåda. Placera rikligt med mjukt fyllnadsmaterial runt hela glaset så att det inte skakar inuti förpackningen. Packa inte ner andra föremål i samma förpackning. Glas som förpackats i plast betraktas alltid som bristfälligt förpackade försändelser.

Motorer, växellådor och andra maskindelar som innehåller olja eller bränsle

Töm maskinen på all vätska eller en del av vätskan innan den förpackas. Placera alltid föremålet i en ändamålsenlig låda av plast. Fyll lådan med fyllnadsmaterial som suger upp vätskan om föremålet börjar läcka.

Matkahuolto transporterar inte oförpackade maskiner, maskindelar eller anordningar.

Skicka paket

Pris från 4,90 €
Köp och skicka paket

Spåra paket

Skriv in försändelsekoden i fältet.
Sök

Seriepaket

Genom att köpa seriepaket får du tio försändelser på en gång.
Köp seriepaketSkicka seriepaket