Gå till innehållet
Matkahuolto
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundtjänst
Logga in

Studentbiljett och studentkort

Vem kan skaffa studentkort och på vilka villkor?

Studerande får rabatt med Matkahuoltos studentkort eller ett kort som beviljats av av en studentorganisation och som försetts med Matkahuoltos logo. Kadetter får rabatt genom att visa upp försvarsmaktens officiella personkort.

Villkor för studierabatt

Studierabatt beviljas studerande

 • som studerar i Finland eller finländska studerande som studerar utomlands och får studiestöd av Folkpensionsanstalten eller vuxenutbildningsstöd beviljat av Utbildningsfonden

 • som studerar på heltid

 • som studerar oavbrutet i 8 månader

 • som inte får dagpenning eller lön för sina studier

 • som inte har löneinkomst för en tjänst eller anställning eller företagarinkomst

 • som studerar på grundskolans tionde klass

Studierabatt beviljas inte

 • studerande som bedriver kvälls-, distans- eller flerformsstudier, om närundervisningen utgör mindre än 60 % av studierna

 • studerande som bedriver fortsatta studier vid högskola och studerande som har avlagt examen

 • studerande som studerar utomlands och som inte får studiestöd från Folkpensionsanstalten

 • studerande som deltar i arbetskraftspolitisk utbildning

 • privatstuderande

 • studerande som studera i grundskola (också vuxen)

 • studerande som deltar i läroavtalsutbildning

 • studerande som får specialundervisning och som via Folkpensionsanstalten eller ett försäkringsbolag får annat stöd än studiestöd, med undantag av studerande vid specialyrkesskolor som har rätt till rabatten.

Skaffa Matkahuoltos studiekort

Matkahuoltos studiekort kan skaffas på Matkahuoltos serviceställen och hos de ombud som säljer Matkahuoltos biljetter. För att få kortet behövs ett passfoto samt Matkahuoltos studentintyg, som kan skrivas ut eller hämtas på Matkahuoltos serviceställen. Efter att studentintyget har ifyllts ska det bestyrkas av läroanstaltens kansli.

Ladda ner ett studentintyg

Finländska studerande som studerar utomlands och får studiestöd från Folkpensionsanstalten ska i samband med att de skaffar kortet ha med sig ett passfoto, ett studentkort eller ett intyg som utfärdats av den utländska läroanstalten, en kopia av nästa utbetalning av studiestödet och ett identitetsbevis: körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen.

Studentkortet ska varje år förses med en ny termins- eller läsårsdekal. Dekalen börjar säljas i augusti. Dekalen för höstterminen gäller fram till utgången av januari följande år och läsårsdekalen fram till utgången av september följande år. Kortet och dekalen kan skaffas när som helst under året.

Studentkortet är gratis. Giltighetsdekalen (termin och läsår) kostar 10 euro.

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortResor och Biljetter överallt i FinlandReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier

Matkahuolto
Paremmin perillä