Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Uppgifter om webbiljettköp

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

1.1.2014

Registeransvarig

Oy Matkahuolto Ab
PB 100
00101 HELSINGFORS
tfn 020 710 5000
www.matkahuolto.fi
FO-nummer 0111393-9

Handläggare av registerärenden eller kontaktperson

Jyri Niemimuukko
Oy Matkahuolto Ab
PB 100
00101 HELSINGFORS

Registrets namn

Uppgifter om webbiljettköp

Registrets användningsändamål

Namnuppgifterna insamlas så att köpkvittot på en Webbiljett som köpts över internet kan skickas till kunden i samband med köpet eller vid behov i efterskott och så att kundens reserätt kan bevisas för det bussbolag som ansvarar för den busstur på vilken kunden reser. Chauffören kontrollerar utifrån namnet på passagerarens identitetsbevis (körkort, pass eller fotoförsett identitetskort som beviljats av polisen) att den passagerare som stiger på bussen är samma person som den person på vars namn Matkahuoltos Webbiljett har köpts. Namnuppgifterna behövs eftersom passageraren inte får någon pappersbiljett, utifrån vilken chauffören skulle kunna kontrollera hans eller hennes reserätt.

Insamlingen av uppgifterna grundar sig på kundförhållandet mellan Matkahuolto och passageraren (saklig anknytning), passagerarens samtycke samt konstaterandet av reserätten (relevanskrav).

Registrets datainnehåll

I samband med inköp av Webbiljett insamlas för- och efternamnet på passageraren eller, om det är fråga om en grupp, på minst en av de passagerare som hör till gruppen.

Om passageraren vill skicka ett kvitto över biljettköpet till sin e-post, insamlas också den e-postadress som passageraren uppgett.

Passagerarens namn- och reseuppgifter samt e-postadress, om en sådan har uppgetts, lagras i systemets databas.

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna lämnas av den som köper Webbiljetten. Inga andra uppgiftskällor används. Köparen godkänner insamlingen av uppgifter i samband med att han eller hon godkänner leveransvillkoren för Webbiljetter.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter till parter utanför EU eller EES.

Det för- och efternamn som köparen har uppgett samt reseuppgifterna förmedlas till det bussbolag som ansvarar för trafiken på den valda rutten.

Uppgifterna utlämnas inte till andra parter eller för annat bruk, och den registeransvariga använder inte uppgifterna för något annat ändamål.

Principer för skyddande av registret

Uppgifterna förmedlas från köparens dator till servern via en SSL-skyddad nätförbindelse.

Registeruppgifterna i anslutning till köptransaktionen förvaras i databasen i elektronisk form under en i bokföringslagen fastställd period.

Den elektroniska tjänsten finns i en skyddad, låst datorsal, som endast den tekniska personalen med passerkort har tillgång till. Servrarna har skyddats med en brandvägg.

Användarrätten till servrarna och programmen har begränsats till den registeransvarigas lokalnät och innanför detta till behöriga personer som har personliga användarnamn och lösenord.

 

fi| sv| en