Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Paketräknare Priser Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Tjänster

Tjänster € moms 0 %
Serviceavgift för transportkredit/mån. 14,95
Bussförskottsavgift 6,80
Specialhanteringsavgift 7,22
Tilläggsskydd 7,22
Lagringstjänst/dygn 5,55
Debitering för ombud 1,06
Ändringar i försändelseuppgifterna 8,20
Kopia på adresskort 10,00
Manuell lagring av uppgifter om paket i ett försändelseparti  200,00

 

Tidtabeller och priser 0200 4000 Pakettjänstens betjäningsnummer 0800 132 582 Pakettjänstens betjäningsnummer för företag 020 710 5024
fi| sv| en