Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Hemleverans

Med detta alternativ levereras försändelsen ända fram till mottagaren, då mottagaren är privatperson

Transporttid Paketet transporteras inom 1-3 vardagsdygn och levereras till mottagaren följande vardag efter den överenskomna leveranstiden.
Avsändnings- och avhämtningsställe Matkahuolto och Matkahuolto-ombud. Paketet levereras till mottagaren. Sök serviceställen
Maximivikt Paketets maximivolym (längd x bredd x höjd) är 0,5 m3.
Maximiantal paket per försändelse En försändelse kan innehålla högst fem paket från en och samma avsändare till en och samma mottagare.
Betalare Avsändare
Tilläggstjänster Du kan koppla någon av följande tjänster till paketet: avhämtning, ömtåligt gods, farligt ämne (vid köp från nätet endast LQ) eller tilläggsskydd. Tilläggstjänster
Uppföljning

Du kan spåra paketet med hjälp av en försändelsekod över internet. Gå till försändelseuppföljningen

Ankomstavi Mottagaren får ett textmeddelande om ett ankommande paket för att avtala om leveranstid.
Mottaga paket Paketet överlåts mot identitetsbevis. Identiteten kan styrkas med ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen. Om paketet tar emot någon annan än den som anges på adresskortet ska personen i fråga förutom identitetsbevis uppvisa även en fullmakt
Pris

 se prislistan

Förvaring

Om mottagaren inte kan nås och paketet inte kan levereras, förvaras paketet i sammanlagt 14 dagar, varefter det sänds i retur till avsändaren, på avsändarens bekostnad.

Begränsningar Paketet får inte innehålla levande djur, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

 

fi| sv| en