Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Hemleverans

Med detta alternativ levereras försändelsen ända fram till mottagaren, då mottagaren är privatperson

Transporttid Paketet transporteras inom 1-3 vardagsdygn och levereras till mottagaren följande vardag efter den överenskomna leveranstiden.
Avsändnings- och avhämtningsställe Matkahuolto och Matkahuolto-ombud. En försändelse som köpts på nätet kan också skickas från K-Market, R-kiosker och andra av Matkahuoltos paketpunkter. Paketet levereras till mottagaren. Sök serviceställen
Maximivikt Vid köp från Matkahuolto och Matkahuolto-ombud 55 kg, vid köp från nätet 30 kg.
Maximimått Paketets maximivolym (längd x bredd x höjd) är 0,5 m3. Vid köp från nätet bredd + djup + längd sammanlagt högst 200 cm. Längden på en sida får vara högst 150 cm.
Maximiantal paket per försändelse En försändelse kan innehålla högst fem paket från en och samma avsändare till en och samma mottagare.
Betalare Avsändare
Tilläggstjänster Du kan koppla någon av följande tjänster till paketet: avhämtning, bussförskott, ömtåligt gods, farligt ämne (vid köp från nätet endast LQ) eller tilläggsskydd. Tilläggstjänster
Uppföljning

Du kan spåra paketet med hjälp av en försändelsekod över internet. Gå till försändelseuppföljningen

Ankomstavi Mottagaren får ett textmeddelande om ett ankommande paket för att avtala om leveranstid.
Mottaga paket Paketet överlåts mot identitetsbevis. Identiteten kan styrkas med ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen. Om paketet tar emot någon annan än den som anges på adresskortet ska personen i fråga förutom identitetsbevis uppvisa även en fullmakt
Pris

Räkna ut priset med hjälp av paketräknaren eller se prislistan

Prissättningsgrund Paketet prissätts enligt vikten och de tilläggstjänster som valts. Ett paket med en volym på över 0,07 m3 prissätts enligt volymvikt (bredd m x längd m x höjd m x 250 kg). Om någon sida av paketet är längre än 1,5 m eller om summan av den längsta sidans längd + omkretsen blir mer än 2,4 m prissätts paketet som en stor försändelse. Cyklar prissätts enligt 60 kg. Då flera paket ingår i en försändelse prissätts de enligt totalvikten eller den totala volymvikten, och då blir transportpriset lägre än om paketen skulle skickas som separata försändelser.  Stor försändelse
Förvaring

Om mottagaren inte kan nås och paketet inte kan levereras, förvaras paketet i sammanlagt 14 dagar, varefter det sänds i retur till avsändaren, på avsändarens bekostnad.

Begränsningar Paketet får inte innehålla levande djur, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

 

fi| sv| en