Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

ÖVRIGA VÄRLDEN

Via Matkahuolto kan du skicka paket nästan vart som helst i världen. Tjänsten genomförs i samarbete med DHL:s globala nätverk.av transporter enligt tidtabell.

Utrikes flygdokument 1–5 kg

Vi transporterar dokument som utrikes flygdokument vart som helst i världen. Dokument utan kommersiellt värde kan skickas som utrikes flygdokument till alla länder i världen. I Europa kan försändelsen i bästa fall nå fram redan följande vardag, men i andra länder varierar leveranstiden mellan 2 och 8 vardagar.
Försändelsen kan spåras via en WEB-kundanslutning eller via uppföljningstjänsten på Matkahuoltos webbplats.

Villkor

 • Paketets maximivikt 5 kg
 • En försändelse kan bestå av bara ett paket
 • Inget bussförskott
 • Inget ömtåligt gods
 • Inga farliga ämnen, inte heller LQ- och EQ-försändelser
 • Transporten betalas alltid av avsändaren

Utrikes flygpaket

Utrikes flygpaket kan skickas till nästan alla länder i världen. I Europa kan försändelsen i bästa fall nå fram redan följande vardag, men i andra länder varierar leveranstiden mellan 2 och 8 vardagar. DHL sköter vid behov förtullningen i destinationslandet.
Vid försändelser till Ryssland (S:t Petersburg eller Moskva), ska det innan försändelsen överlåts till Matkahuolto säkerställas att det är möjligt att skicka produkten.

Villkor

 • Paketets maximivikt 30 kg
 • Försändelsens maximivikt 210 kg
 • Paketets maximimått 100 x 60 x 70 cm
 • Inget bussförskott
 • Inget ömtåligt gods
 • Inga farliga ämnen, inte heller LQ- och EQ-försändelser
 • Transporten betalas alltid av avsändaren
 • Försändelser med en mindre volymvikt än 200 kg/m³ prissätts enligt fraktviken 1 m³ = 200 kg

Utrikes paket

Vi fraktar utrikes paket som landtransport till nästan alla länder i världen. I Europa kan försändelsen i bästa fall nå fram på två vardagar, men i andra länder varierar leveranstiden mellan 4 och 8 vardagar. DHL sköter vid behov förtullningen i destinationslandet.
Vid försändelser till Ryssland (S:t Petersburg eller Moskva), ska det innan försändelsen överlåts till Matkahuolto säkerställas att det är möjligt att skicka produkten till Ryssland. Det får man reda på till exempel genom att ringa Matkahuoltos kundservicecentral.

Villkor

 • Paketets maximivikt 55 kg
 • Försändelsens maximivikt 495 kg
 • Paketets maximimått 100 x 60 x 70 cm
 • Inget bussförskott
 • Inget ömtåligt gods
 • Inga farliga ämnen(TFÄ), inte heller LQ- och EQ-försändelser
 • Transporten betalas alltid av avsändaren
 • Försändelser med en mindre volymvikt än 200 kg/m³ prissätts enligt fraktviken 1 m³ = 200 kg
fi| sv| en