Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

SVERIGE

Paket till Sverige

Försändelser som ska till Sverige transporteras i samarbete med svenska Bussgods AB. Möjlighet till distribution finns på flera orter i Sverige. Avhämtningsställen och möjligheten till distribution kan kontrolleras via Bussgods Ab:s söktjänst.

I Finland kan man spåra försändelsen via uppföljningstjänsten på Matkahuoltos webbplats och i Sverige kan Bussgods Ab:s motsvarande tjänst utnyttjas för samma syfte. I Bussgods Ab:s uppföljningstjänst används Bussgods försändelsekod som börjar på BG.

Villkor

  • Paketets maximivikt 55 kg
  • Högst 5 kollin per försändelse
  • Försändelsens totalvolym högst 3,0 m³
  • Inget bussförskott
  • Inga farliga ämnen, med undantag av LQ och EQ
  • Transporten betalas alltid av avsändaren
  • Endast exportpaket
  • Försändelser med en mindre volymvikt än 250 kg/m³ prissätts enligt fraktviken 1 m³ = 250 kg
     
fi| sv| en