Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Paketräknare Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Expresspaket

Transporttid Paketet transporteras med första bästa bussförbindelse, beroende på avsändningsstället och destinationen i bästa fall på några timmar. Tidtabellen för paketet fastställs vid tidpunkten för avsändningen och avsändaren meddelas exakt när paketet är framme på destinationsorten.
Avsändnings- och avhämtningsställe Matkahuolto och Matkahuolto-ombud. Mottagaren kan också hämta paketet direkt från bussen, om man har kommit överens om detta vid tidpunkten för avsändningen. Sök serviceställen.
Maximivikt 55 kg Om försändelsen innehåller flera paket får alla paket sammanlagt väga högst 100 kg.
Maximimått Paketets maximivolym (längd x bredd x höjd) är 0,5 m3.
Maximiantal paket per försändelse En försändelse kan innehålla högst fem paket från en och samma avsändare till en och samma mottagare.
Betalare Avsändare
Tilläggstjänster Du kan koppla någon av följande tjänster till paketet: avhämtning-distribution, ömtåligt gods, farligt ämne eller tilläggsskydd. Tilläggstjänster.
Uppföljning

Du kan spåra paketet med hjälp av en försändelsekod över internet. Gå till försändelseuppföljningen

Ankomstavi Mottagaren får ett ankomstavi per sms när paketet kan avhämtas.
Avhämtning Paketet ska avhämtas på det serviceställe som anges i ankomstavin eller direkt från bussen, om man har kommit överens om detta vid tidpunkten för avsändningen. Paketet överlåts mot identitetsbevis. Identiteten kan styrkas med ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen. Om paketet hämtas av någon annan än den mottagare som anges på adresskortet ska personen i fråga förutom identitetsbevis uppvisa även en fullmakt
Pris

Räkna ut priset med hjälp av paketräknaren eller se prislistan.

Prissättningsgrund Paketet prissätts enligt vikten och de tilläggstjänster som valts. Ett paket med en volym på över 0,07 m3 prissätts enligt volymvikt (bredd m x längd m x höjd m x 250 kg). Om någon sida av paketet är längre än 1,5 m eller om summan av den längsta sidans längd + omkretsen blir mer än 2,4 m prissätts paketet som en stor försändelse. Cyklar prissätts enligt 60 kg. Då flera paket ingår i en försändelse prissätts de enligt totalvikten eller den totala volymvikten, och då blir transportpriset lägre än om paketen skulle skickas som separata försändelser.  Stor försändelse.
Förvaring

Paketet förvaras avgiftsfritt den dag då ankomstavin sänds och därpå följande fyra vardagar. Därefter debiteras en förvaringsserviceavgift. Paketet förvaras i sammanlagt 14 dagar, varefter det sänds i retur till avsändaren, om inte annat överenskommits, på avsändarens bekostnad. Serviceavgift för förvaring

Begränsningar Bussförskott kan inte kopplas till tjänsten. Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

 

matkahuolto-pikapaketti
fi| sv| en