Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Paketräknare Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Närpaket

Transporttid Paketet transporteras till det paketserviceställe som ligger närmast mottagarens adress eller som avsändaren valt inom 1-3 vardagar.
Avsändnings- och avhämtningsställe Matkahuolto, Matkahuolto-ombud, K-Market, R-kiosk eller något annat paketserviceställe som samarbetar med Matkahuolto. Sök serviceställen.
Maximivikt 10 kg
Maximimått Bredd + djup + längd sammanlagt högst 200 cm. Längden på en sida får vara högst 150 cm.
Betalare Avsändare
Tilläggstjänster Paketet kan försäkras med ett tilläggsskydd. Länk till tilläggsskyddet
Uppföljning

Du kan spåra paketet med hjälp av en försändelsekod över internet. Gå till försändelseuppföljningen

Ankomstavi Mottagaren får ett ankomstavi per sms när paketet kan avhämtas.
Avhämtning Paketet ska avhämtas på det serviceställe som anges i ankomstavin. Paketet överlåts mot identitetsbevis. Identiteten kan styrkas med ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen. Om paketet hämtas av någon annan än den mottagare som anges på adresskortet ska personen i fråga förutom identitetsbevis uppvisa även en fullmakt.
Pris

Räkna ut priset med hjälp av paketräknaren eller se prislistan. paketräknaren eller se prislistan. Länkar till paketräknaren och prislis

Prissättningsgrund Paketet prissätts enligt vikten och de tilläggstjänster som valts.
Förvaring

Paketet förvaras avgiftsfritt i 14 dygn, varefter det sänds i retur till Matkahuoltos serviceställe på avsändningsorten på avsändarens bekostnad.

Begränsningar Bussförskott kan inte kopplas till tjänsten. Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, skjutvapen, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

 

lahi-paketti.png
fi| sv| en