Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Tilläggstjänst

    På nätet Vid servicestället
Tilläggstjänst Egenskaper Närpaket Närpaket Busspaket Expresspaket Hemleverans
Bussförskott

Ett paket som sänds som bussförskott överlämnas till
mottagaren först efter att mottagaren har betalat det
förskottsbelopp som avsändaren har definierat.

6,00 8,00 8,00 - -
Stort (över 60 x 60 x 120 cm)  Med tilläggstjänsten Stor försändelse kan du skicka större försändelser som är högst 40 x 40 x 300 cm eller 70 x 80 x 150 cm stora. - - 20,00 20,00 20,00
Tilläggsskydd Vi rekommenderar att värdefulla försändelser försäkras med tilläggsskydd. Maximiersättningen är  1 700 €/försändelse. 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90
Separat avhämtning/distribution Om du inte kan lämna in eller hämta ut ditt paket själv kan du beställa avhämtning eller distribution av paketet. - - 15,00 - 15,00

Expresspaket distribution/avhämtning
Avhämtning och distribution av Expresspaket sker enligt en fastställd tidtabell. - - - 30,00 -
Farligt ämne (TFÄ) Vi transporterar innehåll som klassificeras som farligt ämne med vissa villkor och begränsningar. Om ditt paket har ett TFÄ-klassificerat innehåll ska du välja TFÄ-tilläggstjänsten.    - - 10,00 10,00 10,00
Ömtåligt gods Om paketets innehåll lätt går sönder ska du välja tilläggstjänsten Ömtåligt gods. 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Serviceavgift för förvaring Buss- och Expresspaketet förvaras avgiftsfritt den dag då ankomstavin sänds och därpå följande fyra vardagar. Därefter uppbärs en förvaringsavgift för paketet för varje förvaringsdag. - - 6,90 6,90 -

Ändringar i adresskort
      10,90 10,90 10,90
fi| sv| en