Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Paketräknare Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Återinlösningsvillkor

Engångsbiljetter

Outnyttjade bussbiljetter som köpts från Matkahuolto kan återinlösas. Vid återinlösning av delvis använda tur- och returbiljetter avdras den beviljade rabatten. Outnyttjade platsreserveringar gottgörs inte. Återinlösningen ska ske inom en månad (1 mån.) från att biljettens giltighetstid har löpt ut. Vid återinlösning av bussbiljetter uppbärs en expeditionsavgift.

Webbiljetter

Webbiljetter, dvs. eBus-biljetter, som köpts via Matkahuoltos webbplats kan inte återinlösas.

Återinlösning av biljettprodukter som laddas på resekort

Villkoren för återinlösning av biljettprodukter varierar beroende på biljettprodukt. I samband med återinlösning av biljettprodukter på resekort uppbär Matkahuolto en expeditionsavgift.

Spara kvittot för biljettprodukten. Av kvittot framgår biljettproduktens namn och giltighetstid. Giltighetstiden kan även kontrolleras på Matkahuoltos serviceställen och bussar.

Årsbiljetter

Årsbiljetter gäller i ett år från och med inköpsdagen. Om resekortet laddas med samma biljettprodukt under årsbiljettens giltighetstid, förlängs reserätten också för de outnyttjade resorna på resekortet med ett år. Årsbiljetter ska återinlösas inom en månad (1 mån.) från att biljettproduktens giltighetstid har löpt ut.

Vid återinlösning av årsbiljetter räknas ordinariepriset för en resa som värde för varje använd resa. Summan av de använda resorna avdras från det totala priset som betalats för biljetten. Den eventuella skillnaden återbetalas till kunden.

Region-, stads- och arbetsresebiljetter

Region-, stads- och arbetsresebiljetterna är regionala biljettprodukter som subventioneras av kommunerna. Outnyttjad reserätt kan i regel inte återinlösas. Återinlösningsvillkoren varierar beroende på biljettprodukt och anges på det kvitto som kunden godkänner och undertecknar vid inköpet av biljetten.

Folkpensionsanstaltens skolresestöd

Årsbiljetter och regionbiljetter för studerande som subventioneras av Folkpensionsanstalten kan inte återinlösas.

Busspass

Busspass kan inte återinlösas.

City-City-biljetten

CityCity-biljetter ska återinlösas inom en månad (1 mån.) från att biljettens giltighetstid har löpt ut. Då räknas ordinariepriset för en resa som värde för varje använd resa. Summan av de använda resorna avdras från det totala priset som betalats för biljetten. Den eventuella skillnaden återbetalas till kunden.

Värdebiljetten

Det värde som laddats på ett resekort kan återinlösas.

Återinlösning av resekort

Matkahuoltos säsong- och seriebiljettprodukter laddas på ett resekort. Resekortet kostar 6,50 €. Resekort kan inte återinlösas.

Presentkort

Presentkort kan inte bytas mot pengar eller återinlösas.

fi| sv| en