Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Forssa–Helsingfors-arbetsresebiljett

Med arbetsresebiljetten för Forssa–Helsingfors kan du under biljettens giltighetstid resa obegränsat på den sträcka mellan Forssa och huvudstadsregionen för vilken biljetten är avsedd.

  • Försäljningen av biljett upphör 30.4.2019, men kan användas så länge den är giltig.
  • Seriebiljetten för 22 resor gäller i 60 dygn.
  • Arbetsresebiljetten säljes endast till fast bosatta invånare i Forssa.
  • Andra separata avgifter kan uppbäras, såsom tillägg för snabbtur och nattur eller avgift för transport av barnvagn.

Arbetsresebiljetten är personlig och vid köp av biljetten ska du bestyrka din identitet med ett pass, ett identitetsbevis som beviljats av polisen eller ett körkort.

Försäljningsverifikat

När du köper en arbetsresebiljett ska du underteckna ett försäljningsverifikat med anvisningar och villkor för biljetten. Du kan också skriva ut och fylla i försäljningsverifikatet på förhand innan du kommer för att köpa arbetsresebiljetten.

Försäljningsverifikat för arbetsresebiljetten för Forssa–Helsingfors

Arbetsresebiljettens pris

Resa Pris 1.1.2013–30.4.2019 (€)
Forssa–Helsingfors 259,10
fi| sv| en