Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Forssa seriebiljett

Med Forssa seriebiljett kan du under biljettens giltighetstid resa på den sträcka för vilken biljetten är avsedd.

  • Biljetten säljs endast för invånare i Forssa stad.
  • Biljetten gäller till alla vädersträckor från Forssa i det antal kilometer som sparats på kortet.
  • Resekortet laddas med 44 resor åt gången, och resorna gäller för ett år räknat från den senaste laddningen. Kortet kan hålla högst 83 resor på en gång.
  • Med biljetten kan man inte betala andra människors resor.
  • På resor med bussbyte måste kortet stämplas vid varje påstigning.
  • Andra separata avgifter (tillägg för snabbtur och nattur eller avgift för barnvagn) uppbärs inte.

Forssa seriebiljett är personlig och vid köp av biljetten ska du bestyrka din identitet med ett pass, ett identitetsbevis som beviljats av polisen eller ett körkort.

Servicesedel

När du köper Forssa seriebiljett ska du underteckna ett servicesedel med anvisningar och villkor för biljetten. Du kan också skriva ut och fylla i servicesedeln innan du kommer för att köpa biljetten.

Forssa seriebiljetts servicesedel

Seriebiljettens pris

km högst Pris fr.o.m. 1.2.2019 (€)
20 127,80
25 148,20
30 172,20
35 194,60
40 215,00
45 234,70
50 253,20
60 296,50
70 337,70
80 376,50
90 412,60
100 445,90
110 538,60
120 580,80

 

fi| sv| en