Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Kangasniemi seriebiljett

Med Kangasniemi seriebiljett kan du under biljettens giltighetstid resa på den sträcka för vilken biljetten är avsedd.

  • Biljetten säljs endast till Kangasniemi kommuns invånare.
  • Resekortet laddas med 30 eller 44 resor åt gången. Resorna för seriebiljett för 30 resor gäller för 30 dagar räknat från den senaste laddningen. Resorna för seriebiljett för 44 resor gäller ett (1) år räknat från den senaste laddningen.
  • På resor med bussbyte måste kortet stämplas vid varje påstigning.
  • Andra separata avgifter (tillägg för snabbtur och nattur eller avgift för barnvagn) uppbärs inte.

Kangasniemi seriebiljett är personlig och vid köp av biljetten ska du bestyrka din identitet med ett pass, ett identitetsbevis som beviljats av polisen eller ett körkort.

Servicesedel

När du köper Kangasniemi seriebiljett ska du underteckna ett servicesedel med anvisningar och villkor för biljetten. Du kan också skriva ut och fylla i servicesedeln innan du kommer för att köpa biljetten.

Kangasniemi seriebiljetts servicesedel

Seriebiljettens pris

Biljettprodukt km högst Pris fr.o.m. 1.10.2017 (€)
Seriebiljett för 30 resor 55 106,80
Seriebiljett för 44 resor 55 216,40
fi| sv| en