Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Loimaanejdens arbetsresebiljett

Med Loimaanejdens arbetsresebiljett kan man resa från arbetsresebiljettregions kommuner till Åbo och mellan kommuner av Loimaanejdens regionbiljett. Priset fastställs enligt hemorten.

  • Till området hör Aura, Huittinen, Koski Tl, Loimaa, Marttila, Oripää och Pöytyä.
  • Biljetten gäller i 30 dagar.
  • Andra separata avgifter kan uppbäras, såsom tillägg för snabbtur och nattur eller avgift för transport av barnvagn.
  • Arbetsresebiljett kan användas också i Fölis bussar om man har Föliregionens parallellkort. Parallellkortet kan anskaffas från Fölis serviceställen. 

Arbetsresebiljetten är personlig och vid köp av biljetten ska du bestyrka din identitet med ett pass, ett identitetsbevis som beviljats av polisen eller ett körkort.

Försäljningsverifikat

När du köper en arbetsresebiljett ska du underteckna ett försäljningsverifikat med anvisningar och villkor för biljetten. Du kan också skriva ut och fylla i försäljningsverifikatet på förhand innan du kommer för att köpa arbetsresebiljetten.

Försäljningsverifikat för Loimaanejdens arbetsresebiljett

Arbetsresebiljettens pris

Hemort Priser fr.o.m. 1.8.2011
Aura 70,00
Huittinen 125,00
Koski Tl 118,00
Loimaa 150,00
Marttila 70,00
Oripää 118,00
Pöytyä 90,00
fi| sv| en