Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Lojobiljett

Med arbetsresebiljetten för Lojo–Helsingfors och Lojo–Esbo kan du under biljettens giltighetstid resa obegränsat på den sträcka mellan Lojo och huvudstadsregionen för vilken biljetten är avsedd.

  • Lojobiljetten gäller i 30 dygn.
  • Arbetsresebiljetten säljes endast till fast bosatta invånare i  HRT-område och Lojo.
  • Andra separata avgifter kan uppbäras, såsom tillägg för snabbtur och nattur eller avgift för transport av barnvagn.
  • Med arbetsresebiljetten finns det möjlighet, att köpa HRTs Kranskommunbiljett för huvudstadsregions lokaltrafik. Mera information på HRTs hemsidor

Arbetsresebiljetten är personlig och vid köp av biljetten ska du bestyrka din identitet med ett pass, ett identitetsbevis som beviljats av polisen eller ett körkort.

Försäljningsverifikat

När du köper en arbetsresebiljett ska du underteckna ett försäljningsverifikat med anvisningar och villkor för biljetten. Du kan också skriva ut och fylla i försäljningsverifikatet på förhand innan du kommer för att köpa arbetsresebiljetten.

Försäljningsverifikat för Lojobiljett

Arbetsresebiljettens pris

Zon och zonen områden Pris fr.o.m. 1.10.2013 (€)
  Destination
  Esbo Helsingfors/Vanda
Zon I (Muijala) 148,00 192,00
Zon II (Lojo centrum/busstation, Ojamo, Perttilä) 180,00 226,00
Zon III (Karislojo, Nummi-Pusula, Sammatti, Virkby) 225,00 256,00
fi| sv| en