Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Nystadstraktens arbetsresebiljett

Med Nystadstraktens arbetsresebiljett kan man resa från arbetsresebiljettregions kommuner till Åbo och orter på vägen till Åbo och mellan kommuner av  Nystadstraktens regionbiljettområde. Priset fastställs enligt hemorten.

  • Till området hör Gustavs, Letala, Nystad, Pyhäranta, Tövsala och Vemo.
  • Biljetten gäller i 30 dagar.
  • Andra separata avgifter kan uppbäras, såsom tillägg för snabbtur och nattur eller avgift för transport av barnvagn.

Arbetsresebiljetten är personlig och vid köp av biljetten ska du bestyrka din identitet med ett pass, ett identitetsbevis som beviljats av polisen eller ett körkort.

Försäljningsverifikat

När du köper en arbetsresebiljett ska du underteckna ett försäljningsverifikat för Nystadstraktens regionbiljett. Du kan också skriva ut och fylla i försäljningsverifikatet på förhand innan du kommer för att köpa arbetsresebiljetten.

Försäljningsverifikat för Nystadstraktens regionbiljett

Arbetsresebiljettens pris

Hemkommun pris fr.o.m. 1.7.2012 (€)
Gustavs 165,00
Letala 168,00
Nystad 185,00
Pyhäranta 170,00
Tövsala 160,00
Vemo 140,00
fi| sv| en