Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Sysmä seriebiljett

Med Sysmä seriebiljett kan du under biljettens giltighetstid resa på den sträcka för vilken biljetten är avsedd.

  • Biljetten säljs endast till Sysmä kommuns invånare.
  • Resekortet laddas med 42 resor åt gången, och resorna gäller för ett år räknat från den senaste laddningen. Kortet håller högst 83 resor på en gång.
  • På resor med bussbyte måste kortet stämplas vid varje påstigning.
  • Andra separata avgifter (tillägg för snabbtur och nattur eller avgift för barnvagn) uppbärs inte.

Sysmä seriebiljett är personlig och vid köp av biljetten ska du bestyrka din identitet med ett pass, ett identitetsbevis som beviljats av polisen eller ett körkort.

Servicesedel

När du köper Sysmä seriebiljett ska du underteckna ett servicesedel med anvisningar och villkor för biljetten. Du kan också skriva ut och fylla i servicesedeln innan du kommer för att köpa biljetten.

Sysmä seriebiljetts servicesedel

Seriebiljettens pris

km högst Pris fr.o.m. 1.2.2017 (€)
6 55,00
9 60,00
12 65,00
16 70,00
22 77,00
26 89,00
40 129,00
55 152,00
70 202,00
fi| sv| en