Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Paketräknare Priser Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

ÅRSBILJETT

Årsbiljetten är en seriebiljett som inkluderar 22 eller 44 enkelresor.

Antal resor 44 eller 22 enkelresor.
Pris Priser
Var kan man köpa biljetten?

Årsbiljetter kan köpas på Matkahuoltos serviceställen eller hos ombud som säljer resekort.

Var kan biljetten laddas på nytt?

Årsbiljetter kan laddas på nytt också i R-kioskerna och på bussarna.

Biljetten gäller Ett år räknat från inköpsdagen.
Övrigt Årsbiljetten laddas på Matkahuoltos Resekort. Resekortet kan samtidigt innehålla högst 87 resor.
Återinlösning

Vid återinlösning av årsbiljetter räknas ordinariepriset för en resa som varje resas värde. Den sammanlagda summan av de använda resorna avdras från det totala priset som betalats för biljetten. Den eventuella skillnaden återbetalas till kunden. Återinlösningen av biljetten ska ske inom en månad från att biljettproduktens giltighetstid har löpt ut.

Efter detta kan outnyttjade resor på årsbiljetten inte längre gottgöras. Om man under biljettproduktens giltighetstid köper nya reserätter på resekortet, gäller fortfarande reserätten i fråga om eventuella outnyttjade resor. Årsbiljettens giltighetstid syns på köpkvittot. Giltighetstiden kan även kontrolleras på Matkahuoltos serviceställen och bussar.

I samband med återinlösning uppbärs en serviceavgift på 6,00 €.

Begränsningar  Årsbiljetten inkluderar inte rätt till omstigning.
Reserätt Årsbiljetten kan användas för att betala flera personers resor på en gång.
Tidtabeller och priser 0200 4000 Pakettjänstens betjäningsnummer 0800 132 582 Pakettjänstens betjäningsnummer för företag 020 710 5024
fi| sv| en