Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

ENGÅNGSBILJETT

Giltighet Engångsbiljetten kan användas på alla eller de flesta turerna, beroende på förbindelsesträckan.
Pris Matkahuolto följer i sin biljettförsäljning de prislistor och rabattvillkor som bussbolagen
har meddelat. Priser per engångsbiljetter finns i Matkahuoltos webbutik.
Var kan man köpa biljetten? Engångsbiljetter kan köpas på Matkahuoltos egna serviceställen, hos en del av Matkahuoltos ombud och på många resebyråer. Sök närmaste försäljningsställe.
Biljetten gäller Engångsbiljetter som köpts från Matkahuoltos serviceställen gäller en månad från och med köpdatumet eller det resdatum som anges på biljetten. Platsreserveringar gäller endast på den tur som anges på biljetten. Engångsbiljetten är alltid bussbolagsspecifik och gäller på alla turer som det på biljetten angivna bussbolaget trafikerar på förbindelsesträckan. Biljetter köpta hos Matkahuolto-ombud och på resebyråer gäller på den dag och den tur till vilken biljetterna har köpts.

Platsbiljett

Du kan boka plats med en engångsbiljett på alla snabbturer och på flera reguljära turer. Platsbokningen kostar 2,50 €/plats. Platsbokningar är inte möjliga om du ska resa med ett husdjur.
Rabatter Matkahuolto beviljar de rabatter som varje bussbolag har fastställt för bussbiljetterna. En passagerare kan beviljas endast en rabatt åt gången (t.ex. kan inte en studerande samtidigt beviljas studierabatt och tur- och returrabatt). För att kunna beviljas rabatt ska passageraren påvisa rätten till rabatt i samband med biljettköpet och påstigningen.
Återinlösning Engångsbiljetter som köpts från Matkahuoltos serviceställen kan återinlösas. Vid återinlösning av delvis använda tur- och returbiljetter avdras den beviljade rabatten. Outnyttjade platsreserveringar gottgörs inte. Återinlösningen ska ske inom en månad från att biljettens giltighetstid har löpt ut. Vid återinlösning av bussbiljetter uppbärs en serviceavgift på 6,00 €. Biljetter köpta hos Matkahuolto-ombud och på resebyråer kan inte gottgöras, bytas eller återinlösas.
fi| sv| en