Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Karleby och Jakobstads regionbiljett

Med Karleby och Jakobstads regionbiljett kan du under biljettens giltighetstid resa obegränsat inom kommunerna i regionbiljettområdet. Biljettens giltighet i Haldin & Roses bussar har upphört 31.1.2019!

  • Regionbiljettområdet omfattar kommunerna Jakobstad, Karleby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Vörå.
  • Regionbiljetten gäller i 30 dygn från och med inköpsdagen.
  • På snabbussar uppbärs en separat snabbtursavgift.
  • Även andra separata avgifter kan uppbäras, såsom natturstillägg och avgift för transport av barnvagn. 

Regionbiljetten är personlig och vid köp av biljetten ska du bestyrka din identitet med ett pass, ett identitetsbevis som beviljats av polisen eller ett körkort.

Försäljningsverifikat

När du köper en regionbiljett ska du underteckna ett försäljningsverifikat med anvisningar och villkor för regionbiljetten. Du kan också skriva ut och fylla i försäljningsverifikatet på förhand innan du kommer för att köpa biljetten.

Försäljningsverifikat för Karleby och Jakobstad regionbiljett

Regionbiljettens pris

Hemkommun Pris fr.o.m. 1.1.2017 (€) Pris 1.1.2014-31.12.2016 (€)
Jakobstad 90,00 90,00
Karleby 110,00 110,00
Kronoby 75,00 70,00
Larsmo 75,00 75,00
Nykarleby 75,00 75,00
Pedersöre 75,00 70,00
Vörå 105,00 105,00
fi| sv| en