Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Kotka stadsbiljett

Med Kotka stadsbiljett kan du under biljettens giltighetstid resa obegränsat i lokaltrafiken inom Kotka stads område.

  • Periodbiljetten gäller i 30 dygn från inköpsdagen.
  • Kotka sommarkort gäller i 120 dygn från inköpsdagen.
  • Veteranbiljetten, som är helt gratis åt sin innehavare, gäller i 3 år från inlösningen.
  • Seriebiljetten för 40 resor under lågtrafiktid gäller i 6 månader från inköpsdagen. Biljetten kan inte användas vardagar kl. 6.30–9.00 och kl. 14.00–17.00. Under veckosluten finns det inga användningsbegränsningar.
  • Även andra separata avgifter kan uppbäras, såsom tillägg för snabbtur och nattur eller avgift för transport av barnvagn.

Stadsbiljetten är personlig och vid köp av biljetten ska du bestyrka din identitet med ett pass, ett identitetsbevis som beviljats av polisen eller ett körkort.

Försäljningsverifikat

När du köper en stadsbiljett ska du underteckna ett försäljningsverifikat med anvisningar och villkor för stadsbiljetten. Du kan också skriva ut och fylla i försäljningsverifikatet på förhand innan du kommer för att köpa stadsbiljetten.

Försäljningsverifikat för Kotka stadsbiljett

Försäljningsverifikat för veteranbiljetten

Stadsbiljettens pris

Biljettalternativ Pris fr.o.m. 1.1.2018 (€) Pris 15.4.2013-31.12.2017 (€)
30 dagar periodbiljett, vuxna Säljs inte 52,00
30 dagar periodbiljett, barn (4–11-åriga) Säljs inte 27,00
30 dagar periodbiljett, ungdom (12–19-åriga) Säljs inte 39,00
Kotka sommarkort* Säljs inte 92,00
Veteranbiljett 0,00 0,00

*) Kotka sommarkort säljs för en begränsad tid. Kontrollera den exakta tidpunkten för försäljningen här.

40 resors seriebiljett för lågtrafiktid (säljs inte fr.o.m. 1.1.2018)

Km högst Pris 1.1.2012-31.12.2017 (€)
6 81,80
9 89,40
12 100,60
16 111,50
20 130,20
25 151,00
30 175,60
35 198,30
fi| sv| en