Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Priser

Priser per engångsbiljetter

 Matkahuolto följer i sin biljettförsäljning de prislistor och rabattvillkor som bussbolagen har meddelat.

Priser per engångsbiljetter finns I Matkahuoltos webbutik.

Gå till webbiljettsförsäljningen

Biljettpriset i bussen är inte nödvändigtvis det samma som angett på Matkahuoltos webbutik.

Priser per biljettprodukt som laddas på resekort

Du kan kontrollera priset för en specifik biljettprodukt på webbsidan för biljetten i fråga.

Årsbiljett, Årsbiljettpriser fr.o.m. 1.9.2017

Regionbiljett

Stadsbiljett

Biljett för arbetsresor

Busspass

CityCity-biljett

Bussbolagsspecifika tilläggsavgifter

Bussbolagen kan ta ut en tilläggsavgift för transport av skrymmande föremål, såsom en barnvagn eller en cykel. Praxisen med tilläggsavgift varierar mellan bussbolagen. Tilläggsavgiften betalas till chauffören.  Avgiften kan betalas kontant, och i vissa bussar även med debit och kredit-betalkort. Du kan kontrollera avgiftens storlek på förhand av det bussbolag som svarar för turen i fråga.

fi| sv| en