Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Pensionärsbiljett och pensionärskort

Vem kan skaffa pensionärskort och på vilka villkor?

Pensionärsrabatt fås med Matkahuoltos pensionärskort, ett FPA-kort som försetts med foto och Matkahuoltos, VR:s eller Finnairs logo, FPA:s pensionärskort av papp eller ett arbetspensionskort som beviljats av arbetspensionsbolagen. Om du har ett kort utan foto ska du uppvisa identitetsbevis: ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen. Personer som fyllt 65 år får rabatt genom att uppvisa identitetsbevis: ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen. Rabatt beviljas inte direkt mot pensionsbeslutet, organisationens pensionskort eller VR:s pensionärskort.

Villkor för pensionärsrabatt

Personer som får heltidspension har rätt till pensionärsrabatt.

Personer som får tidsbunden pension eller rehabiliteringsstöd har rätt till pensionärsrabatt under den tid som pensionsbeslutet gäller. Då kan Matkahuoltos pensionärskort köpas fram till den dag då den tidsbundna pensionen eller rehabiliteringsstödet upphör, och giltighetstiden anges på pensionärskortet. Om den tidsbundna pensionen eller rehabiliteringsstödet fortsätter kan pensionärskortet förnyas mot en avgift.

Personer som får deltidspension beviljas inte pensionärsrabatt och kan således inte heller köpa Matkahuoltos pensionärskort.

Också personer som får pension från andra EU-länder än Finland har rätt till Matkahuoltos pensionärsrabatt med Matkahuoltos pensionärskort.

Skaffa Matkahuoltos pensionärskort

Pensionärer kan skaffa Matkahuoltos fotoförsedda pensionärskort på Matkahuoltos serviceställen och hos de ombud som säljer Matkahuoltos biljetter. För att få pensionärskortet behöver man ett passfoto och antingen ett pensionsbeslut, någon organisations pensionskort eller VR:s pensionärskort.

Pensionärskortet gäller tills vidare från och med dagen för beviljandet av kortet, om det inte vid inköpstillfället anges ett separat utgångsdatum för kortet.

Matkahuoltos pensionärskort kostar 6 euro.
 

fi| sv| en