Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Paketräknare Priser Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Vanliga frågor om Resetjänster

Tidtabellssökning

Varför meddelar sökmotorn att inga resultat som uppfyller sökvillkoren kunde hittas?

Det kan bero på följande orsaker: 1) Det finns ingen direkt bussförbindelse eller förbindelse som inkluderar omstigning och som bekräftats av bussbolaget. 2) Det går ingen buss på den valda rutten eller sträckan och den valda dagen. 3) Det valda datumet ligger inom nästa tidtabellsperiod så det finns tills vidare inga tidtabeller för det datumet i databasen.

Varför hittar sökmotorn ingen nattbuss som avgår på småtimmarna?

Tidtabellssökningen fungerar enligt datum. Dygnet börjar klockan 00:00 och slutar klockan 23:59. Tidtabellerna för de turer som avgår klockan 00:00 och senare på natten ska sökas på följande dags datum.

Min resa inkluderar en omstigning, men tidtabellssökningen visar att omstigningstiden är 0 minuter. Hinner jag säkert med den andra bussen?

Du kan alltid lita på att du hinner med de omstigningar som sökmotorn erbjuder. Det lönar sig emellertid att informera den första busschauffören om anslutningen, så att han eller hon i händelse av försening kan meddela den andra chauffören att det finns passagerare som ska byta buss.

Responsblanketten ska inte användas för tidtabellsförfrågningar. Var finns det information om tidtabellerna?

Tidtabellerna hittas via en särskild söktjänst på vår webbplats och fås också på servicenumret 0200 4000. 

Vad betyder förkortningarna som finns i många tidtabeller såsom th, las och ras?

as = station
kk = kyrkby
kko = kyrka
las = busstation
ras = järnvägsstation
th = vägskäl, ofta till exempel korsning vid huvudväg, där bussen svänger till respektive by/stad

Biljetter, rabatter och betalning

Gäller de priser som anges på Matkahuoltos webbplats också om jag köper min biljett på bussen?

Priserna som finns på Matkahuoltos webbplats gäller endast då du köper en biljett i Matkahuoltos webbutik. Biljettpriset kan avvika från de priser som anges på webbplatsen om du köper biljetten på Matkahuoltos serviceställe eller av busschauffören.

Kan jag få flera olika rabatter för en och samma resa?

En och samma passagerare får endast en rabatt per gång. En person som reser med t.ex. en studentbiljett eller webbrabattbiljett kan således inte få t.ex. tur-returrabatt på samma resa.

Hur länge har jag rätt att få barn- eller ungdomsrabatt på mina resor?

Du kan läsa Matkahuoltos rabattvillkor på vår webbplats under Rabatter.

Hur ska jag göra för att få studierabatt?

Du kan läsa om villkoren för studierabatt på vår webbplats under Studentbiljett och studentkort.

Får man ungdoms-/student-/pensionärs-/bevärings-/pressrabatt för enkelresor som är kortare än 60 kilometer?

Rabatt fås till fullt belopp om resans längd är minst 60 kilometer. Om resan är kortare kan du få en rabattbiljett för en resa på 60 kilometer om den blir förmånligare än en biljett till normalt pris för samma resa.

Får följeslagaren till en invalid eller synskadad person rabatt eller gratis resa på bussen?

Om den rörelsehindrade eller invalidiserade passageraren på grund av sitt rörelsehinder eller sin invaliditet inte kan åka buss ensam, ska han eller hon resa i sällskap av en följeslagare. Följeslagaren betalar normalt pris för resan, förutom om resan är längre än 250 km. I sådana fall reser följeslagaren gratis.

Behöver jag köpa platsbiljett till bussen?

Du måste inte köpa platsbiljett, men vi rekommenderar att du gör det särskilt under veckoslut och helger.

Kan jag köpa enbart ett resekort?

Det är inte möjligt att köpa enbart ett resekort. Resekortet måste alltid laddas med en biljettprodukt.

Kan jag ladda mitt resekort på bussen?

Med några undantag kan resekorten laddas även på bussarna.

Vad ska jag göra om mitt resekort försvinner eller blir stulet?

Om ett resekort med en gällande biljettprodukt försvinner eller blir stulet kan du lämna in en utredningsbegäran till något av Matkahuoltos serviceställen. Läs anvisningarna på vår webbplats.

Vilka betalningsmedel kan jag använda hos Matkahuolto?

På Matkahuoltos egna serviceställen kan du betala kontant, med finländska bankkort samt med följande kreditkort: Eurocard, Visa, MasterCard, American Express och Diners Club. Andra betalningsmedel som accepteras är Visa Electron och Nordea Kundfinans Ab:s brukskreditkort.

Betalningssätten hos Matkahuoltos ombud och resebyråerna varierar.

Vilka betalningsmedel accepteras på bussarna?

På bussarna kan du betala kontant. De övriga betalningssätten varierar beroende på bussbolag. Visa Electron-kort kan inte användas på bussarna eftersom de förutsätter online-kontroll, vilket för tillfället inte är möjligt på bussarna.

Observera att om du drar ett kombinationskort med både debit- och creditfunktion genom en slitsläsare är det enligt bankernas anvisningar alltid kreditkontot som debiteras. De flesta bussarna är utrustade med en slitsläsare, vilket innebär att det är kreditkontot som debiteras.

Vid betalning av engångsbiljetter rekommenderar vi att du i mån av möjlighet betalar med jämna pengar och att du använder sedlar på högst 20 euro.

Mitt biljettköp på webben misslyckades. Hur ska jag göra för att ansöka om återbetalning?

Om biljettköpet misslyckades men ditt kort ändå har debiterats kan du ansöka om återbetalning genom att antingen ringa Resetjänsternas responsnummer 020 331 222 (mån-fre kl. 8-16) eller använda återbetalningsblanketten på vår webbplats.

När du ska ansöka om återbetalning behöver du följande information: tidpunkten för köpet (datum och klockslag), uppgifterna om webbiljetten (förbindelsesträcka, avgångstid och biljettpris), passagerarens namn, referensnumret för transaktionen i nätbanken samt bank och kontonummer för återbetalningen.

Jag köpte en webbiljett men fick inget kvitto. Hur ska jag göra för att få ett kvitto per e-post?

Du kan begära ett kvitto genom att ringa Resetjänsternas responsnummer 020 331 222 (mån-fre kl. 8-16).

Hur stor mervärdesskatt ingår i bussbiljetternas pris?

Alla bussbiljetter för resor i Finland inkluderar 10 % mervärdesskatt, och du ser skattebeloppet på det kvitto som du får från Matkahuolto.

Resor

Kan jag stiga på bussen på vilken hållplats som helst?

Via söktjänsten för tidtabeller ser du på vilka alla hållplatser bussen i fråga stannar.

Obs! För vissa webbrabattbiljetter finns det gränser för var passageraren kan stiga på och av bussen. Läs om förbindelsesträckorna och specialvillkoren för webbrabattbiljetterna.

Måste jag också på bussen uppvisa ett identitetsbevis eller kort som berättigar till rabatt?

Passagerare som reser med en webbiljett eller webbrabattbiljett ska alltid bevisa sin reserätt genom att uppvisa sitt körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen.

Passagerare som reser med ett personligt resekort ska på begäran kunna styrka sin identitet.

Giltiga kort som berättigar till rabatt ska alltid uppvisas i samband med biljettköpet och påstigningen.

Måste man använda säkerhetsbälte på bussen?

Det är obligatoriskt att använda säkerhetsbälte om det finns säkerhetsbälten i bussen. Passageraren ansvarar själv för användningen av säkerhetsbälte. Om passageraren inte använder säkerhetsbälte kan han eller hon påföras ordningsbot. Den betalas alltid av passageraren.

Hur gamla måste barn vara för att få resa ensamma med buss?

Barn som reser ensamma reser alltid på vårdnadshavarens ansvar. Barnet kan resa ensamt om han elller hon klarar sig utan följeslagare.

ExpressBus och Koiviston Auto erbjuder ett respass för barn som reser ensamma. I respasset antecknas barnets namn samt följeslagarens och mottagarens kontaktuppgifter. Respasset fås gratis i samband med biljettköpet hos Matkahuolto.

Jag reser med ett litet barn. Ska jag ha med en egen bilbarnstol?

Det finns inga bilbarnstolar i bussarna. Du kan ta med en bilbarnstol om du vill. På de nyare bussarna finns säkerhetsbälten på alla platser.

Kan hundar/katter/andra djur transporteras på bussarna? Vad kostar det?

Husdjur kan transporteras på bussen. Enligt Finlands Bussförbunds rekommendation kan vanliga och ofarliga husdjur transporteras på bussar tillsammans med en följeslagare och på dennas ansvar, förutsatt att det finns plats på bussen. Husdjur ska placeras så att de orsakar så liten olägenhet som möjligt. De får inte placeras på bänkarna eller hållas fria. Allergiska personer som redan finns i bussen har i första hand rätt att välja sittplats och kan vid behov till och med be chauffören att inte ta med husdjuret på bussen. Medpassagerare kan dock inte förhindra att blind- eller assistenthundar tas med på bussen.

Bussbolagen kan ta ut en separat avgift för transport av husdjur. Avgiftens belopp kan utredas på förhand med bussbolaget i fråga. Platsbokningar är inte möjliga om man ska resa med ett husdjur.

Hur mycket och hur stort bagage får jag ta med på bussen?

Enligt Finlands Bussförbunds rekommendation får normalt handbagage transporteras gratis på bussen vid passagerarens fötter eller på bagagehyllan. Övrigt bagage ska transporteras i bussens bagageutrymmen. Handbagaget får inte ta utrymme av medpassagerarna. Inom fjärrtrafiken kan en passagerare avgiftsfritt transportera två kappsäckar eller kassar i bussens bagageutrymme. Bussbolaget ska underrättas om transport av cyklar eller barnvagnar eller andra skrymmande föremål senast en vardag före avgången. Bolaget kan ta ut en separat avgift för transport av skrymmande föremål.

Kan jag ta med min cykel på bussen? Vad kostar det? Ska jag meddela någon om det på förhand?

Cyklar kan transporteras i bussens bagageutrymme förutsatt att det finns plats. Vi rekommenderar att du informerar bussbolaget om detta senast en vardag före avgången. Bussbolagets kontaktuppgifter syns i söktjänsten för tidtabeller vid turen i fråga. Avgiften för transport av cykel varierar beroende på bussbolag.

Jag skulle gärna lyssna på radio i bussen. Kan jag be busschauffören sätta på radion?

Möjligheten att lyssna på radio varierar beroende på bussbolag. Enligt Finlands Bussförbunds rekommendation är det möjligt att lyssna på radio i bussen, förutsatt att det inte stör passagerarna. Ljudstyrkan ska vara på en sådan nivå att passagerarna har möjlighet att lyssna på radio samtidigt som de kan diskutera med medpassagerarna. Radion ska stängas på en passagerares begäran.

Passagerarna får använda egna radio- och freestyleapparater samt andra ljudapparater, förutsatt att de inte stör de andra passagerarna.

Busschauffören talar i sin mobiltelefon medan han/hon kör. Är det tillåtet?

Enligt Finlands Bussförbunds rekommendation får busschaufförer sköta samtal som är nödvändiga för arbetet inom ramen för vägtrafiklagens påbud. 
Passagerarna får använda sina mobiltelefoner förutsatt att det inte stör de andra passagerarna.

Får jag äta egen vägkost på bussen?

Det är tillåtet att äta och dricka på bussen om inte detta förbjuds separat på bussen i fråga (t.ex. glass och grillprodukter). Det gäller dock att iaktta särskild försiktighet. Förtäring av alkohol och andra rusmedel samt tobaksrökning är alltid förbjudet på bussarna.

Jag börjar ofta må illa när jag åker buss. Hur kan jag förbereda mig inför resan på förhand?

Passagerare som lätt börjar må illa ska med fördel sätta sig längst fram i bussen.
Passageraren är skyldig att ersätta eventuella städningskostnader som följer av illamående. Kostnaderna varierar beroende på bussbolag.

Vad händer om en passagerare stör de övriga passagerarna och busspersonalen eller utför skadegörelse på bussen?

Alla busspassagerare har rätt till en störningsfri bussresa. Busspersonalen ska ha arbetsro.

Busspersonalen har rätt att avlägsna en störande person från bussen som trots busspersonalens förbud fortsätter att orsaka störning. Om passageraren inte kan avlägsnas omedelbart har busspersonalen rätt att gripa denna tills det är möjligt.

Medpassagerare har rätt att på busspersonalens begäran hjälpa till med att avlägsna eller gripa en störande passagerare. Vid behov kan busspersonalen tillkalla polisen.

Passagerare får inte avlägsnas från bussen om detta orsakar fara för deras hälsa.
Det är önskvärt att medpassagerarna meddelar busschauffören om skadegörelse på bussen.
En passagerare är skyldig att ersätta skadegörelse som han eller hon har orsakat på bussen.

Jag glömde min väska på bussen. Vart ska jag vända mig?

Du kan kontakta det bussbolag som sköter turen i fråga. Matkahuolto har ingen centraliserad hittegodstjänst.

Bussen var försenad eller turen hade ställts in. Vem ersätter detta?

Kontakta det bussolag som sköter turen i fråga.

Jag önskar att bussens tidtabell/rutt ändras. Vart kan jag vända mig?

Varje bussbolag planerar självt sina tidtabeller. Önskemål om tidtabeller, liksom övrig respons om bussbolaget, bör riktas direkt till bussbolaget i fråga.

Jag vill tacka busschauffören för bra service. Vart kan jag vända mig?

Respons om bussbolaget ska med fördel sändas direkt till bussbolaget i fråga.

fi| sv| en