Hyppää sisältöön
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
LähestymistapammeTyöntekijätYhteistyökumppani ja palveluntarjoajaYmpäristöYhteiskuntaYhteydetIlmoituskanava
Kirjaudu

Tavoitteet

LähestymistapammeTyöntekijätYhteistyökumppani ja palveluntarjoajaYmpäristöYhteiskuntaYhteydetIlmoituskanava

Olemme määritelleet meille keskeisimmät tavoitteet (KPI:t) kahdeksalle osa-alueelle. Osana olennaisuusanalyysin prosessia tunnistimme nämä osa-alueet sellaisiksi, joissa sekä meidän omalla että arvoketjumme toiminnalla on merkittävä vaikutus ja hyvät mahdollisuudet edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista.

Lisäksi olemme tunnistaneet viidelle osa-alueelle täydentäviä tavoitteita. Olemme sitoutuneet edistämään näitä tavoitteita toiminnassamme, mutta keskitymme enemmän KPI-tavoitteisiin esimerkiksi resurssien kohdistamisessa. Nämä osa-alueet ovat vastuulliset henkilöstökäytännöt, osaamisen kehittäminen, monimuotoisuus ja tasa-arvoisuus, vastuullisen toimitusketjun hallinta sekä joukkoliikenteen edistäminen ja palveluiden saatavuus. Näiden lisäksi seuraamme muutamien muiden osa-alueiden edistymistä.

Pidämme huolta työntekijöistämme

Yrityskulttuuri ja johtaminen

 • Yrityskulttuurin arvosana 4/5 vuonna 2023
 • Johtamisen arvosana 4,2/5 vuonna 2023
 • Esimieskyselyssä erinomainen taso (vähintään 405 pistettä) vuonna 2023

Mittarit: Työhyvinvointikyselyn kokonaisuudet, esimieskyselyn kokonaispisteet

Työturvallisuus, -terveys ja -hyvinvointi

 • Tapaturmataajuuden alentaminen tasolle 40 vuonna 2023
 • Sairauspoissaolojen vähentäminen 5,5 %:iin vuonna 2021

Mittarit: Tapaturmataajuus, sairauspoissaolojen määrä (%)

Kestävän kehityksen tavoite: 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Olemme houkutteleva yhteistyökumppani ja palveluntarjoaja

Valtakunnallinen kumppani

 • Yhteistyön syventäminen ja laajentaminen erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi

Mittari: Tarkempi mittari määritellään vuosien 2021-2022 aikana

Kestävän kehityksen tavoite: 17. Yhteistyö ja kumppanuus

Parhaan palvelun tarjoaminen

 • Jatkuva asiakaskokemuksen parantaminen

Mittari: NPS (Net Promoter Score)

Edistämme positiivisia ympäristövaikutuksia

Ympäristöystävällisten kuljetusratkaisujen edistäminen

 • Hiilineutraalit kuljetukset vuoteen 2030 mennessä
 • Lyhyemmän aikavälin tavoitteet tulossa

Mittari: Hiilidioksidipäästöt (CO2)

Kestävän kehityksen tavoite: 13. Ilmastotekoja

Kestävän elämäntavan tukeminen

 • Tietoisuuden lisääminen kestävistä elämäntavoista, erityisesti kestävästä liikkumisesta

Mittari: Säännöllinen viestintä vuosittain viestintäsuunnitelman mukaisesti

Kestävän kehityksen tavoite: 4. Hyvä koulutus

Toimintamme hyödyttää ympäröivää yhteiskuntaa

Kestävä liiketoiminta ja taloudelliset vaikutukset yhteiskunnalle

 • Taloudellisen arvon (ml. kannattavuus) ja omistaja-arvon luominen

Mittari: Mittari(t) määritellään vuosien 2021-2022 aikana

Kestävän kehityksen tavoite: 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Säännösten noudattaminen ja eettiset periaatteet

 • 100 % työntekijöistä koulutettu eettisistä ohjeista vuoden 2022 loppuun mennessä
 • 100 % toimittajista sitoutunut eettisiin ohjeisiin vuoden 2024 loppuun mennessä

Mittarit: Koulutettujen työntekijöiden määrä (%), sitoutuneiden toimittajien määrä (%)

Kestävän kehityksen tavoite: 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

HenkilöilleYrityksille

Matkustajat

BussiaikataulutBussiliput ja matkakortitReitit ja Liput -sovellusReittiopasHinnat ja alennuksetOhjeet ja ehdot matkustajille

Sosiaalinen media