Hyppää sisältöön
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
LähestymistapammeTyöntekijätYhteistyökumppani ja palveluntarjoajaYmpäristöYhteiskuntaYhteydetIlmoituskanava
Kirjaudu

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

LähestymistapammeTyöntekijätYhteistyökumppani ja palveluntarjoajaYmpäristöYhteiskuntaYhteydetIlmoituskanava

Olemme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. YK:n jäsenmaiden sopimat 17 globaalia tavoitetta pyritään saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä kestävän kehityksen takaamiseksi.

Osana vastuullisuusohjelmaamme olemme tunnistaneet keskeisimmät tavoitteet, joihin voimme erityisesti vaikuttaa vahvistamalla toimintamme positiivisia vaikutuksia tai ehkäisemällä negatiivisia vaikutuksia. Tuemme myös muiden kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Tunnistamamme keskeisimmät tavoitteet ja alatavoitteet toimivat vastuullisuusohjelmamme raamina. Meille tärkeimmät kestävän kehityksen tavoitteet ovat:

Alatavoite 13.1: Vähennämme päästöjä ja pyrimme hiilineutraaliksi

Vahvistamme positiivisia ympäristövaikutuksia pakettipalveluissamme vähäpäästöisillä ja hiilineutraaleilla kuljetusratkaisuilla. Energiatehokkuuden parantamisen lisäksi kiinnitämme huomiota vähäpäästöisiin polttoaineisiin ja uusiutuvan energian käyttämiseen kuljetuksissamme. Matkustajapalveluillamme tuemme Suomen liikenteen päästöjen vähentämistä lisäämällä joukkoliikenteen käyttöä. Teemme yhteistyötä toimittajien ja liikennöitsijöiden kanssa positiivisten ympäristövaikutuksien edistämiseksi.

Alatavoitteet 4.4 ja 4.7: Lisäämme tietoisuutta kestävän kehityksen edistämiseksi

Tuemme kuluttajien kestäviä elämäntapoja kannustamalla joukkoliikenteen käyttämiseen sekä kertomalla sen hyödyistä ja vaikutuksista ilmastonmuutokseen. Lisäämme muiden sidosryhmiemme, kuten toimittajien ja työntekijöiden, tietoa kestävästä kehityksestä. Tarjoamalla monipuolisesti koulutuksia työntekijöille varmistamme osaamisen kehittämisen.

Alatavoitteet 8.1 ja 8.8: Varmistamme työntekijöiden oikeuksien toteutumisen ja edistämme talouskasvua

Vastuulliset henkilöstökäytännöt ovat keskeisessä asemassa toiminnassamme. Työntekijämme ovat tärkeä voimavaramme, ja huolehdimme heidän hyvinvoinnistaan. Edistämme työntekijöidemme turvallisuutta ja terveyttä. Meille on tärkeää, että työntekijöiden oikeudet toteutuvat myös toimitusketjussamme. Talouskasvun edistämiseksi toimimme kestävän liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti ja tuotamme taloudellista arvoa sidosryhmillemme ja yhteiskunnalle.

Alatavoite 16.5: Varmistamme toimintamme läpinäkyvyyden ja vaatimusten mukaisesti toimimisen

Toimimme vaatimusten mukaisesti noudattamalla lakeja ja säännöksiä. Meillä on nollatoleranssi korruptiota ja lahjontaa kohtaan. Eettiset ohjeet määrittelevät toimintatapamme. Varmistamme, että toimittajamme noudattavat tulevia eettisiä ohjeitamme.

Alatavoite 17.7: Edistämme kestävää kehitystä kumppanuuksilla

Verkostomainen toiminta ja yhteistyö kumppanien kanssa ovat toimintatapamme. Yhdessä kumppaniemme kanssa voimme saada laajempaa vaikutusta aikaan. Nykyisten kumppanuuksien vahvistamisen lisäksi haluamme luoda uusia yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa.

Näiden lisäksi olemme tunnistaneet kaksi muuta merkittävää kestävän kehityksen tavoitetta:

  • 10. Eriarvoisuuden vähentäminen (alatavoite 10.3)

  • 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt (alatavoite 11.2)