Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Vi är en attraktiv samarbetspartner och tjänsteleverantör

Smidigt samarbete har en betydande inverkan på upprätthållandet av vårt riksomfattande nätverk. Vårt stora transportnätverk omfattar hundratals samarbetspartner. För att kunna tillhandahålla de bästa service satsar vi på en utmärkt kundupplevelse och pålitlighet.

Riksomfattande samarbetspartner

Våra strategiska partnerskap är kärnan och styrkan i vår affärsverksamhet. Via vårt nätverk sammanför vi olika aktörer och gör det möjligt att tillhandahålla tjänster i hela landet.

Att vara en samarbetspartner för våra trafikbolag och tillhandahålla tjänster för dem tillhör kärnan i vår verksamhet. Andra viktiga samarbetspartner är till exempel leverantörer, ombudsmän och webbutikskunder.

Vårt mål är ett fördjupat och utvidgat samarbete i synnerhet för att främja hållbar utveckling. Tillsammans med våra samarbetspartner kan vi åstadkomma en mer vittomfattande effekt. Vi utreder samarbetsmöjligheter för att utveckla verksamheten tillsammans med både nuvarande och möjliga nya samarbetspartner.

Mål

  • SDG 17.7: Fördjupat och utvidgat samarbete i synnerhet för att främja hållbar utveckling

Ansvarsfull hantering av leveranskedjan

Det är viktigt för oss att våra leverantörer och samarbetspartner är verksamma enligt principer som vilar på en etiskt hållbar grund. Vi vill säkerställa att de i sin verksamhet beaktar miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar. Förutsättningen att principerna om ansvarsfullhet iakttas är ett urvalskriterium vid alla våra upphandlingar.

Via vårt omfattande nätverk av underleverantörer har vi många möjligheter att främja hållbar utveckling tillsammans med våra leverantörer. Minimikraven för samarbetet med leverantörerna fastställs i de etiska anvisningarna, som vi kommer att publicera under 2021. Vi utarbetar också en upphandlingspolicy.

Mål

  • SDG 16.5: 100 procent av leverantörerna har förbundit sig till de etiska anvisningarna före slutet av 2024

Den bä sta servicen

Vi beaktar kundorientering i allt vi gör. Vårt mål är en fortlöpande förbättring av kundupplevelsen .

Vi vill att våra kunder ska få den bästa möjliga servicen i fråga om kvaliteten. Vårt mål är att ta hänsyn till kundernas individuella behov och garantera bästa möjliga tillgänglighet för tjänsterna i hela Finland. För att säkerställa en sakkunnig och smidig kundbetjäning lyssnar vi på kundernas synpunkter och önskemål.

Det är också viktigt för oss att våra tjänster är säkra. Vi beaktar till exempel verksamhetslokalernas säkerhet.

Mål

  • Fortlöpande förbättring av kundupplevelsen

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier