MatkustajatPaketitYritysasiakkaatPalvelupisteet
Hae
Kirjaudu
Etusivu
Yritysasiakkaat
Rajapinnat

Rajapinnat

Kaikki verkkokauppasovellukset on mahdollista kytkeä suoraan Matkahuollon tietojärjestelmään XML-rajapinnan avulla.

XML-rajapinta on toteutettu yksinkertaisena XML-pyyntönä, johon vastaus tulee XML-muodossa. Pyyntö lähetetään (POST) https-protokollalla yhteysosoitteeseen. Onnistuneen pyynnön vastauksena tulee XML-tiedosto, joka sisältää vastauksen lisäksi osoitekortin pdf-dokumenttina. Pdf tulostetaan ja liitetään lähetykseen.

XML-pyynnön muoto on määrätty, mutta mukana on useita vapaaehtoisia kenttiä. Https-protokolla on ainoa sallittu, palvelin ei hyväksy suojaamatonta http-pyyntöä.

Matkahuollon noutopistehaun rajapintakuvaus

Noutopistehaun rajapintakuvaus

Matkahuollon osoitekorttihaun rajapintakuvaus

Osoitekorttihaun rajapintakuvaus v. 2.7

Malli vastauksesta

Malli PDF-osoitekortista

Esimerkkitiedostot

Käyttöönottoa helpottamaan Matkahuolto tarjoaa esimerkkikoodeja muutamalla yleisimmällä web-ohjelmointikielellä. Esimerkkikoodien käyttö on vapaata ja niitä saa käyttää sekä henkilökohtaisiin että kaupallisiin järjestelmiin. Koodeja voi käyttää sellaisenaan tai muokattuina, mutta omalla vastuulla. Huomioithan myös, että esimerkkikoodien toimintavarmuutta ei ole testattu kaikissa olosuhteissa.

Koodit ovat zip-pakattuja:

Php: matkahuolto php 090826

C#: matkahuolto cs 090826

Java: matkahuolto java 090826

Ruby: matkahuolto ruby 090826

Testaus ja käyttöönotto

Rajapinnan testausta varten Matkahuollon palvelimilla on testiympäristö, johon lähetetyt pyynnöt palauttavat oikeamuotoisen vastauksen. Testiympäristössä lähetystä ei oteta käsittelyyn. Käyttöönotto tapahtuu helposti yhteysosoitetta vaihtamalla.

Asiakastunnukset ja tekninen tuki

Testausta ja käyttöönottoa varten tarvitset maksuttoman asiakastunnuksen, jonka voit tilata Matkahuollosta sähköpostilla verkkokauppapalvelut@matkahuolto.fi.

Tekninen tuki auttaa käyttöliittymään ja xml-rajapintaan liittyvissä kysymyksissä. Sähköposti tekniseen tukeen on verkkokauppapalvelut@matkahuolto.fi.

Pakettipalvelut

Sujuva logistiikka kasvattaa yrityksesi myyntiä.
Tule sopimusasiakkaaksi

Matkustajapalvelut

Matkapalvelut kaupungeille, kunnille, yhteisöille ja yrityksille.

Myynnin yhteystiedot

Paketti- ja matkustajapalveluiden myynnin yhteystiedot.