Villkor för Webbiljetter och Webbrabattbiljetter

I Matkahuoltos webbutik iakttas Finlands lag, de villkor om Matkahuoltos Webbiljetter och Webbrabattbiljetter som anges här, samt till övriga delar Matkahuoltos resevillkor.

Observera också , till exempel i fråga om åldersgränsen för ett barn som reser ensamt, transport av cyklar och resor med husdjur.

De priser som anges i webbutiken gäller Webbiljetter och Webbrabattbiljetter som köpts i webbutiken. Priset på biljetter som köps på andra försäljningskanaler och av en busschaufför kan avvika från det pris som anges i webbutiken.

Webbiljett och Webbrabattbiljett

Webbiljetten är en biljett som kunden kan köpa i Matkahuoltos webbutik. Webbrabattbiljetten är en biljett som kunden kan köpa till nedsatt pris i Matkahuoltos webbutik.

Webbiljetten och Webbrabattbiljetten kan köpas tidigast 32 dagar och senast 10 minuter före avfärd, lite beroende på bussturen. Den tidigaste och den senaste möjliga tidpunkten för köp varierar beroende på bussturen och kan avvika från de tidsgränser som anges här.

Inköp som gjorts i webbutiken är bindande efter att biljettköparen betalat sitt inköp. Webbiljetter eller Webbrabattbiljetter kan inte ändras eller bytas.

Platsreservering

Den som köper en Webbiljett eller en Webbrabattbiljett i webbutiken kan göra en platsreservering. Platsreserveringen bekräftas i samband med betalningen.

Tilläggstjänster

Köpare av webbiljetter kan köpa tilläggstjänster i webbutiken. Tilläggstjänsterna varierar beroende på respektive bussbolags utbud. Passageraren kan köpa en tilläggstjänst endast tillsammans med en Webbiljett, inte som en separat tilläggstjänst. En köpt tilläggstjänst kan inte ändras eller bytas om passageraren använder Webbiljetten. En tilläggstjänst kan avbokas i enlighet med avbokningsvillkoren om passageraren också avbokar Webbiljetten och Webbrabattbiljetten.

Cykelbiljett

Köpare av webbiljetter kan köpa en cykelplats i webbutiken, om bussbolaget erbjuder cykelbiljetter för den aktuella bussturen. För att cykelbiljetten ska kunna användas måste passageraren vara med på samma busstur som cykeln. Om resan omfattar flera etapper ska passageraren köpa en separat cykelbiljett för alla etapper.

Med en cykelbiljett kan man som resgods transportera en cykel som är en vanlig enpersonscykel med två hjul för vuxna eller barn och har en maximal längd på 230 cm. Under transporten kan cykeln skyddas t.ex. med stötdämpande material, men cykeln får inte låsas och styrstången och däcken ska lämnas fria så att cykeln kan ledas.

Andra cyklar såsom cyklar för personer med funktionsnedsättning, trehjulingar, tandemcyklar, liggcyklar och cyklar som transporteras i cykelväska kan beroende på cykelns storlek skickas som paket eller frakt med Matkahuolto.

Passagerarinformation och informationens riktighet

Vid inköp av Webbiljett eller Webbrabattbiljett registreras passagerarens namnuppgifter eller passagerarens egen 5–10 tecken långa identifikationskod. Någondera behövs för att chauffören utifrån dem ska kunna kontrollera passagerarens reserätt vid påstigning. Om flera passagerare har antecknats på samma Webbiljett ska minst en passagerares namnuppgifter eller identifikationskod anges. Vid bussresa till Ryssland ska samtliga passagerares uppgifter anges.

I samband med biljettköpet efterfrågas också köparens e-postadress, så att vi kan skicka ett kvitto för köpet och vid behov kontakta biljettköparen till exempel vid inställda resor. Matkahuolto kan använda de insamlade uppgifterna i enlighet med det som beskrivs i till exempel för att utveckla uppföljnings- och statistiktjänsterna i anslutning till de elektroniska servicekanalerna (såsom webb- och mobiltjänster) samt för att göra det lättare för kunderna att sköta sina ärenden.

Biljettköparen ansvarar för att de kontaktuppgifter som angetts för inköp är korrekta. Matkahuolto ansvarar inte för eventuella störningar i sändningen av köpkvittot som beror på felaktiga uppgifter.

Webbiljettens och Webbrabattbiljettens giltighet och resor

Webbiljetten och Webbrabattbiljetten gäller endast på den dag och den tur som anges på biljetten.

Passageraren ska på begäran kunna uppvisa identitetsbevis: ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen. Ett utskrivet kvitto på Webbiljetten eller Webbrabattbiljetten krävs inte.

Chauffören kontrollerar passagerarens reserätt på basis av namnuppgifterna. För att reserätten ska kunna kontrolleras vid påstigning ska passageraren uppvisa identitetsbevis: ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen. Om flera passagerare har antecknats på samma Webbiljett ska minst en av de angivna passagerarna uppvisa identitetsbevis så att reserätten kan kontrolleras. Vid bussresa till Ryssland ska undantagsvis samtliga passagerare som reser med en samma biljett styrka sin identitet med ett gällande pass.

Den som hör till en rabattgrupp eller som reser med en särskild rabattbiljett ansvarar för att rabattvillkoren uppfylls. Kort som berättigar till rabatt ska uppvisas vid påstigning. Om en passagerare som köpt en rabattbiljett inte kan uppvisa ett rabattkort enligt resevillkoren vid påstigning har chauffören rätt att kräva att passageraren ska betala skillnaden mellan rabattpriset och normalpriset.

Läs om rabattgrupperna och rabattvillkoren

Ändring, byte och avbeställning av Webbiljett och Webbrabattbiljett

Webbiljett och Webbrabattbiljett kan inte bytas eller ändras.

Du kan avbeställa din Webbiljett 24 h före avgång genom att fylla i en avbeställningsblankett. Om resdagen infaller under ett veckoslut eller på en helgdag eller vardagen efter veckoslut/helgdag, ska begäran om avbeställning lämnas föregående vardag. Om resdagen infaller under julaftonen eller midsommaraftonen, ska begäran om avbeställning lämnas föregående vardag. En serviceavgift på 9 euro tas ut för avbeställningen. Avbeställningsmöjligheten gäller både sådana Webbiljetter och Webbrabattbiljetter som köpts hos Matkahuolto-ombud eller på resebyråer och sådana som köpts via Matkahuoltos webbsidor eller mobilapp.

Vid avbeställning av en biljett återinlöser Matkahuolto köpet antingen helt eller delvis. När det gäller tur- och returbiljetter är det t.ex. också möjligt att avbeställa bara den ena resan. Tur- och returbiljetter kan avbeställas helt eller delvis 24 h före avresan. En avbeställning kan göras bara en gång per bokning. Om resan till destinationen har avbeställts går det alltså inte att separat avbeställa returresan.

Om du önskar avbeställa din biljett ska du fylla i en blankett för avbeställning av Webbiljett.

I undantagsfall, om en tur ställs in till exempel på grund av en arbetskonflikt, återbetalas biljetten vid biljettförsäljningen på Matkahuoltos kundservice. Kunden ska ansöka om återbetalning inom 14 dagar från turens avgångsdag. Återbetalningen sker till fullt belopp, och ingen expeditionsavgift tas ut.

Specialvillkor för Webbrabattbiljetter

I fråga om Webbrabattbiljetter finns det specialvillkor för vissa förbindelsesträckor. De anges på undersidan till respektive förbindelsesträcka på webbsidorna om webbrabattbiljetter.

Läs om de olika förbindelsesträckorna och turerna

Betalningssätt och betaltjänstleverantör

Inköpen kan betalas via Nordeas, Danske Banks, Tapiolas, Andelsbankens, Aktias, S-Bankens, Sparbankernas, Lokalandelsbankernas, Handelsbankens och Ålandsbankens nätbanker, samt med betalkorten Visa, Eurocard eller Mastercard eller MobilePay. Inköp i mobilapplikationen kan betalas med betalkorten Visa, Eurocard och Mastercard eller MobilePay.

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med Nets och banker. Paytrail Oyj syns som mottagare i bankräkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen.

Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
Telefon: +358 207 181 830
www.paytrail.com
Phone: +358 207 181 830
www.paytrail.com

Köp av webbiljett mot faktura

Företag och samfund som har ett FO-nummer kan välja en månatlig företagsfaktura som betalningssätt. Faktureringen genomförs och faktureringstjänsten tillhandahålls av Walley (SE556597-0513). Faktureringsperioden är en månad och fakturan skickas till kunden per e-post senast den 15 dagen i följande månad. Alla köp som gjorts föregående månad faktureras enligt FO-nummer på samma faktura.

Faktureringstjänsten kan tas i bruk i samband med det första köpet. För att kunna ta i bruk faktureringstjänsten krävs stark autentisering.

Om företaget eller samfundet alltid vill ta emot fakturor till samma e-postadress eller ta i bruk e-fakturering, ska företaget eller samfundet kontakta tjänsteleverantören per e-post (B2B@walley.fi) efter det första köpet.

Om faktureringsuppgifter inte har lämnats före faktureringsperiodens slut, skickas fakturan till den e-postadress som uppgetts i samband med det senaste köpet.

För användning av faktureringstjänsten uppbärs en serviceavgift på 10 €.

Tjänsteleverantörens kontaktuppgifter:

Collector Bank AB (Walley)
FO-nummer: SE556597-0513
Box 11914
404 39 Göteborg
Sverige
Tfn +358 9 3158 9947
B2B@walley.fi
https://www.walley.fi/