Hyppää sisältöön
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
PakettipalvelutMatkapalvelutLiikennöitsijäpalvelutMyyntiAsiakaspalveluMissä minun pakettini on?
Kirjaudu

Kuntien ja hyvinvointialueiden kannattaisi yhdessä ostaa autokapasiteettia kutsukyytipalveluihin

Hyvinvointialueiden, kuntien ja joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten kannattaisi yhdessä ostaa riittävästi liikennettä avoimiin kutsukyytipalveluihin. Tällöin matkaoikeuksia tarvitsisi myöntää nykyistä vähemmän, ja tehokkaan yhdistelyn ansiosta matkojen yksikkökustannukset laskisivat.

Avoin kutsukyyti yhdistelee matkat automaattisesti ja kuljettaa asiakkaat ovelta ovelle esteettömästi

Avoin kutsuohjattu joukkoliikenne on kustannustehokas tapa järjestää sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja sosiaalivakuutuslain mukaisia, niin sanottuja sote-kyytejä (SHL/VPL/SVL). Muun muassa Riihimäellä, Pietarsaaressa ja Uudessakaupungissa moni huonosti liikkuva iäkäs tai vammainen henkilö käytti avointa kutsukyytipalvelua ja suosittelisi sitä myös muille.

Koska kutsukyyti perustuu kiinteiden ajovuorojen ostamiseen palvelualueittain, kyydin saatavuus ja luotettavuus syrjäisemmillä alueilla paranisi nykyisiin sote-kuljetuspalveluihin verrattuna. Jo 10–25 % sote-kyyteihin käytetyistä euroista riittäisi moninkertaistamaan avoimien kutsukyytipalveluiden tarjonnan Suomessa. Ohjaamalla sote-kyytejä ja niiden rahoitusta avoimeen kutsukyytiin, voidaan erityisesti pienissä kaupungeissa ja harvaan asutuilla seuduilla elvyttää joukkoliikennetarjontaa ja tuoda vaihtoehtoja liikkumiselle ilman yksityisautoilua myös nuorille ja muille autottomille.

Matkahuollon kutsukyytisimulointi auttaa suunnittelemaan

Avoimen kutsukyydin ja sote-kyytien yhdistämistä on simuloitu muun muassa Lapualla, Hämeenlinnan seudulla, Raumalla, Kaustisen seudulla sekä Padasjoella. Simuloinnit ovat osoittaneet, että samalla rahamäärällä, joka nykyisin käytetään sote-kyyteihin, olisi mahdollista kuljettaa paljon enemmän matkoja, kun hyödynnetään nykyistä enemmän avointa kutsukyytipalvelua.

Simuloinnilla kohti tehokkaampaa joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten suunnittelua

  • Avoin kutsukyyti perustuu kiinteän autokapasiteetin eli autotuntien hankintaan.

  • Kun avointa kutsukyytiä ja hyvinvointialueen henkilökuljetuksia suunnitellaan kokonaisuutena, yhteenlasketut matkamäärät mahdollistavat kiinteän kapasiteetin hankinnan.

  • Simuloinnin avulla voidaan etukäteen arvioida, kuinka paljon autokapasiteettia kannattaa hankkia, jotta käyttöaste saadaan korkeaksi ja matkojen yksikkökustannukset alhaisiksi.

  • Simulointi tuottaa arvion, kuinka paljon uusia matkustajia laajennetulla kutsukyytipalvelulla voidaan palvella nykyisten sotekyytien ja palveluliikennematkojen lisäksi, ja mitä näiden matkojen tuottaminen maksaa.

Toteutuneita simulointeja

Raumalla simuloitiin vuonna 2021 kolme erikokoista avoimen kutsukyydin skenaariota. Pelkästään nykyisellä vain sote-kyyteihin varatulla 50 autotunnilla pystyttäisiin kuljettamaan sote-asiakkaiden lisäksi runsaasti muitakin matkustajia. Autotunnit olisi mahdollista lähes kaksinkertaistaa (92 h), ja silti nettokustannukset olisivat samalla tasolla kuin nykyisin, jos puolet uusista kutsukyytimatkoista toteutuisivat. Sote-kyytien yksikkökustannukset putoaisivat nykyisestä 17 eurosta 9–11 euroon per matka. Lue lisää Rauman simuloinnista.

Kaustisen alueella simuloitiin neljä avoimen kutsukyydin skenaarioita loppuvuonna 2021. Nykyisellä kustannustasolla olisi mahdollista rahoittaa jopa yhteensä 36 autotunnin kutsukyytipalvelu kahdelle eri alueelle, mikäli puolet uusista kutsukyytimatkoista toteutuisivat. Sote-kyytien yksikkökustannukset voisivat pudota nykyisestä 34 eurosta 30 euroon per matka.

Tutustu myös muihin simulointituloksiin:

Avointen kutsukyytien hyödyntäminen sote-kyydeissä kannattaa

Kutsukyydissä samaa autokapasiteettia hyödynnetään eri asiakkaiden matkoihin ja kuljetuksia yhdistellään ja reititetään tehokkaasti.
Lue lisää
HenkilöilleYrityksille

Pakettipalvelut

Tule asiakkaaksemmePalvelut verkkokaupoille Pakettipalvelut kotimaahan Pakettipalvelut ulkomaillePakettipalvelut Suomeen - InternationalKirjaudu Paketit Yritysportaaliin

Sosiaalinen media