Hyppää sisältöön
Matkahuolto
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
PakettipalvelutMatkustajapalvelutMyyntiAsiakaspalvelu
Kirjaudu

Henkilökuljetusten yhdistely toteutuu avoimella kutsuliikenteellä

Uudenlainen avoin kutsuliikenne on kustannustehokas tapa toteuttaa sote-kuljetusten yhdistely. Samalla tämä ratkaisu parantaa kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia tasa-arvoisesti kaikille käyttäjäryhmille, jopa ilman kokonaiskustannusten kasvua. Avoin kutsuliikenne yhdistelee matkat automaattisesti ja kuljettaa ovelta ovelle ikään tai kuntoon katsomatta.

Modernisoimalla perinteinen palveluliikenne voidaan vastata työssäkäyvän väestön ja nuorten tarpeisiin, ja palvelu saadaan houkuttelevammaksi myös sote- eli VPL/SHL-kuljetusasiakkaille. Avoimella kutsuliikenteellä voidaan elvyttää joukkoliikennetarjontaa harvaan asutuilla seuduilla ja tuoda vaihtoehtoja liikkumiselle ilman yksityisautoa.

Avoimen liikenteen kehittäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia

Kokonaisuuden kannalta olisi järkevää, että kuntatekniikasta ja liikenteestä vastaavat viranomaiset rakentaisivat ja rahoittaisivat avoimia liikkumispalveluja, joita myös sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaat voisivat mahdollisimman hyvin hyödyntää. Näin voitaisiin vähentää sosiaali- ja terveysviranomaisten tarvetta järjestää itse kuljetuspalveluja vain omille asiakkailleen.

Avoimen kutsuliikenteen ollessa ensisijainen palvelu sote-kuljetusasiakkaille, taksipalvelun piiriin ohjataan vain asiakkaat, joille on myönnetty oikeus yksin matkustamiseen tai joiden kuljetustarpeeseen alueen avoin kutsuliikenne ei ole saatavilla esim. ajankohdan vuoksi.

Suunniteltaessa liikkumispalveluja avoimen liikenteen lähtökohdista kokonaisuutena, sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden on mahdollista hyödyntää joukkoliikennettä osana matkaa. Asiakkaat voivat helposti matkustaa kutsuliikennettä ja junaa tai bussia yhdistävillä matkaketjuilla ovelta ovella. Pidemmillä matkoilla on selvästi kustannustehokkaampaa hyödyntää joukkoliikennettä muiden kuljetuspalveluiden sijaan.

Simulointitulokset kannustavat kokeilemaan

MAMBA- ja KLASH KaikkiKyytiin -hankkeissa toteutetut simuloinnit Lapualla ja Hämeenlinnan seudulla osoittavat, että päiväautoihin perustuva avoin kutsuliikenne voi todella parantaa tasa-arvoisesti kaikkien kuntalaisten - myös nuorten ja autottomien - liikkumismahdollisuuksia kustannustehokkaasti. Myös Raumalla avoimen kutsuliikenteen kehittämisen simuloinnin tuloksena oli kustannussäästöjä sekä merkittävä parannus liikkumispalveluiden tarjontaan.

Tutustu kaikkiin kutsuliikenteen simulointien tuloksiin.

Matkahuolto tarjoaa helpon tavan toteuttaa modernia avointa kutsuliikennettä. Toiminta voidaan käynnistää kehittämispilottina, jossa voidaan selvittää palvelun soveltuvuus sote-asiakkaille sekä luoda pohjaa uudenlaiselle toimintamallille ja kilpailutusten suunnittelulle.

Henkilökuljetusten yhdistely toteutuu kutsuliikenteellä

Avoin kutsuliikenne on kustannustehokas tapa toteuttaa sote-kuljetusten yhdistely.
Tutustu simulointeihin
HenkilöilleYrityksille

Pakettipalvelut

Sosiaalinen media

Matkahuolto
Paremmin perillä