Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
PakettjänsterDigitala trafiktjänsterTrafikbolagstjänsterFörsäljningarKundserviceWhere is my parcel?
Logga in

Det lönar sig att utnyttja öppen anropstrafik för social- och hälsovårdstransporter

Den nya öppna anropsstyrda kollektivtrafiken är ett kostnadseffektivt sätt att ordna även social- och hälsovårdstransporter enligt socialvårdslagen, lagen om service och stöd på grund av handikapp och sjukförsäkringslagen. Den öppna anropstrafiken kombinerar automatiskt resorna och transporterar kunderna från dörr till dörr utan hinder och oberoende av ålder eller kondition. Bland annat i Riihimäki och Nystad har många äldre eller funktionshindrade med nedsatt rörelseförmåga använt öppen anropstrafik och skulle rekommendera den även till andra.

När samma kapacitet används för transport av olika kundgrupper, kan man för samma peng transportera fler människor och förbättra mobilitetsmöjligheterna på ett jämlikt sätt för alla.

Genom att styra social- och hälsovårdstransporterna och finansieringen av dem till öppen anropstrafik, kan man i synnerhet i små städer och på glesbygden återuppliva kollektivtrafikutbudet och skapa alternativ till mobilitet utan privatbilism.

Det skulle löna sig för de behöriga myndigheterna i välfärdsområdena, kommunerna och inom kollektivtrafiken att tillsammans skaffa tillräckligt mycket av trafiken via de öppna anropstrafiktjänsterna. Då skulle färre reserätter än idag behöva beviljas och tack vare den effektiva samordningen skulle enhetskostnaderna för resorna sjunka. Eftersom anropstrafiken är baserad på köp av fasta körningar per serviceområde, skulle trafikens tillgänglighet och pålitlighet i mer avlägsna områden förbättras jämfört med de nuvarande social- och hälsovårdstransporterna. Redan 10-25 procent av de eurobelopp som används till social- och hälsovårdstransporter skulle räcka för att mångdubbla utbudet av öppna anropstrafiktjänster i Finland.

Med Matkahuoltos app Resor och Biljetter kunde även resekedjor utnyttjas effektivare inom social- och hälsovårdstransporterna. En del av de långa taxiresorna kunde omvandlas till en kombination av anropstrafik eller taxi och kollektivtrafik längs stamlinjerna.

Simulering är till hjälp i planeringen

Samordningen av öppen anropstrafik och social- och hälsovårdstransporter har simulerats bland annat i Lappo, Tavastehusregionen, Raumo och Kaustbyregionen. Simuleringarna har visat att det för samma pengar som nu används till social- och hälsovårdstransporter är möjligt att ordna betydligt fler resor, om man i tillräcklig utsträckning tillhandahåller öppen anropstrafik och styr social- och hälsovårdskunderna dit. På detta sätt kan man tillhandahålla kollektivtrafik som nu saknas också för till exempel unga och andra utan bil.

I Raumo simulerades år 2021 tre scenarier för anropstrafik av olika omfattning. Enbart med de 50 biltimmar som i nuläget reserverats endast för social- och hälsovårdstransporter skulle man kunna transportera ett stort antal andra passagerare utöver social- och hälsovårdskunderna. Det vore möjligt att nästan fördubbla biltimmarna (92 h) och ändå hålla nettokostnaderna på samma nivå som idag, om hälften av de nya anropstrafikresorna (balkens gröna del) skulle förverkligas. Enhetskostnaderna för social- och hälsovårdstransporter skulle sjunka från nuvarande 17 euro till 9–11 euro per resa. Läs mer om simuleringen i Raumo.

I Kaustbyregionen simulerades fyra scenarier för öppen anropstrafik i slutet av 2021. Med den nuvarande kostnadsnivån skulle det vara möjligt att finansiera sammanlagt 36 biltimmar anropstrafik till två olika områden, om hälften av de nya anropstrafikresorna (balkens gröna del) skulle förverkligas. Enhetskostnaderna för social- och hälsovårdstransporter skulle kunna sjunka från nuvarande 34 euro till 30 euro per resa.

Läs mer om de övriga simuleringsresultaten:

  • Simulering i Lappo inom ramarna för MAMBA-projektet

  • Simulering i Tavastehusregionen inom ramarna för KLASH KaikkiKyytiin-projektet

Det lönar sig att utnyttja öppen anropstrafik för social- och hälsovårdstransporter

Inom anropstrafiken utnyttjas samma fordonskapacitet för olika kunders resor och transporterna kombineras och ruttplaneras effektivt.
Läs mer
PrivateFöretagskunder

Företagskunder

Bli vår kundTjänster för webbutikerInrikes PakettjänsterUtrikes pakettjänsterPakettjänster till Finland - InternationellLogga in på Företagsportalen Paketit

Sociala medier