Hyppää sisältöön
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
PakettipalvelutMatkapalvelutLiikennöitsijäpalvelutMyyntiAsiakaspalvelu
Kirjaudu

Vaaralliset ja kielletyt aineet

Sopimusasiakkaanamme voit lähettää kauttamme myös joitakin vaarallisiksi luokiteltuja aineita.

VAK-lisäpalvelullisia lähetyksiä voi lähettää vain perille kuljetettuna Kotijakelu- ja Jakopakettilähetyksinä. LQ-lisäpalvelullisia lähetyksiä sen sijaan voi lähettää myös noutopisteisiin ja ne ovat liitettävissä Lähellä-paketti-, Pikapaketti-, Asiakaspalautus-, Kotijakelu- ja Jakopakettilähetyksiin. LQ-lisäpalvelullisia lähetyksiä ei voi lähettää kaikkiin noutopisteisiin, esimerkiksi kaikkiin automaatteihin.

Vaarallisella aineella tarkoitetaan aineita, jotka räjähdys-, palo- tai säteilyherkkyytensä, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä tai muun ominaisuutensa takia saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. Esimerkiksi monet arkiset kodeista löytyvät tuotteet, kuten kynsi- ja hiuslakat, aerosolit, maalit, akut sekä metsästysaseiden patruunat luokitellaan vaarallisiksi aineiksi.

Kuljetuksissa noudatamme voimassa olevan Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä -lakikirjan lakeja ja valtioneuvoston sekä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksia ja Traficomin määräyksiä. Lisäksi noudatamme Matkahuollon ehtoja ja luokkakohtaisia rajoituksia. Lähettäjänä vastaat siitä, että tiedät tuotteidesi VAK-luokitukset ja että lähettämäsi aine tai esine, sen pakkaus ja pakkausmerkinnät sekä osoitekorttimerkinnät vastaavat lakia ja asetuksia. Lain tai Matkahuollon ehtojen vastaista lähetystä ei voida ottaa kuljetettavaksi eikä kuljettaa perille. Lähettäjänä vastaat myös ehtojen vastaisella toiminnalla aiheuttamastasi vahingosta, kuten ylimääräisistä käsittelykuluista.

Luokkakohtaiset rajoitukset

Kun lähetät vaaralliseksi aineeksi luokiteltuja aineita tai esineitä, huomioi, että lähetysmäärä voi olla rajoitettu riippuen siitä, mihin vaarallisuusluokkaan lähetettävä aine tai esine kuuluu. Enimmäismäärät on ilmoitettu bruttopainoina, ellei toisin mainita.

Mikäli sinulla on tarve lähettää luokkakohtaisia rajoituksia suurempia määriä vaarallisia aineita, ne tulee jakaa useaksi eri lähetykseksi siten, että lähetyskohtaisia enimmäismääriä ei ylitetä.

Luokka 1.4S: Räjähteet

Voit lähettää kauttamme luokan 1.4S mukaisia räjähteitä yhteensä enintään 20 kg (netto, tarkoittaa räjähdysaineen nettomäärää). Emme kuljeta muita räjähteitä. Tuotteiden tulee olla pakattuna lujaan päällykseen siten, ettei pakkauksen sisällöstä pääse mitään ulos.

Luokan 1.4S räjähteitä ovat mm. ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia, tai käsiaseiden patruunat ja merkinantopatruunat.

Luokka 2: Kaasut

Voit lähettää kauttamme luokan 2 muita kuin myrkyllisiä kaasuja enintään 60 kg, josta määrästä luokituskoodin 1O mainittua happea ja luokituskoodin 4F asetyleeniä yhdessä kuljetettaessa saa olla kuitenkin enintään tilavuudeltaan 20 litran vetoisissa pulloissa kumpaakin kerrallaan enintään yksi pullo tuettuina siten, etteivät ne pääse liikkumaan. Myrkyllisten kaasujen (ryhmät T, TF, TC, TO, TFC, TOC) kuljetus on kielletty.

Kaasuihin kuuluvat esimerkiksi aerosolit (hiuslakat, deodorantit, spraymaalit, autokemikaalit), kaasupatruunat, pienet kaasuastiat, kaasusytyttimet ja niiden täyttöpakkaukset, käsisammuttimet, paineistetut sukelluspullot ja hitsauksessa käytettävät suojakaasut ja palavat kaasut.

Luokka 3: Palavat nesteet

Voit lähettää kauttamme pakkausryhmän II ja III palavia nesteitä yhteensä enintään 100 litraa, josta määrästä pakkausryhmään II kuuluvia palavia nesteitä saa olla yhteensä enintään 60 litraa. Palavien nesteiden, joiden kollit on varustettu luokan 3 varoituslipukkeiden lisäksi lipukkeella 6.1 tai 8, kuljetus on kielletty.

Palaviin nesteisiin kuuluvat esimerkiksi maalit, lakat, ohenteet, liuottimet, liimat, parfyymituotteet, öljytisleet, bensiini ja etanolipohjaiset tuulilasinpesunesteet.

Luokka 4.1: Helposti syttyvät kiinteät aineet

Voit lähettää kauttamme luokan 4.1 aineita sisältäviä aineita, jotka on varustettu ainoastaan varoituslipukkeella 4.1, yhteensä enintään 50 kg. Luokan 4.1 aineet, jotka vaativat myös muita varoituslipukkeita kuin 4.1, kuljetus on kielletty.

Esimerkiksi tulitikut kuuluvat luokkaan 4.1.

Luokka 6.1: Myrkylliset aineet

Voit lähettää kauttamme luokkien 6.1 vähäistä vaaraa aiheuttavia pakkausryhmään III kuuluvia lievästi myrkyllisiä aineita yhteensä enintään 20 kg. Tähän luokkaan kuuluu esimerkiksi desinfiointiaineita ja torjunta-aineita.

Luokan 6.2 tartuntavaarallisia aineita emme kuljeta.

 • Poikkeuksena ovat laboratorionäytteet, jotka luokitellaan YK-numeroon UN 3373.

 • Virallinen nimi on BIOLOGINEN AINE KATEGORIA B.

  • Pakkaaminen tehdään lakikirjassa sanotun pakkaustavan P650 mukaisesti. Pakkaus koostuu kolmesta osasta:

   • primaariastiasta

   • sekundaaripakkauksesta

   • ulkopakkauksesta.

 • Lisäksi ihmis- ja eläinperäiset näytteet, joissa on hyvin pienellä todennäköisyydellä taudinaiheuttajia, eivät ole VAK-säädösten alaisia. Arvion vapautuksesta tekee asiantuntija. Pakkaukseen merkitään: ”Ihmisperäinen näyte – vapautettu” tai Eläinperäinen näyte – vapautettu”.

Luokka 8: Syövyttävät aineet

Luokan 8 vähäistä vaaraa aiheuttavia pakkausryhmään III kuuluvia lievästi syövyttäviä aineita saa olla enintään 20 kg. Luokkaan 8 kuuluvat esimerkiksi hapotetut akut, vahvat puhdistusaineet, hapot ja emäkset.

Luokka 9: Muut vaaralliset aineet ja esineet

Luokan 9 aineita ja esineitä saa olla yhteensä enintään 50 kg.

Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi akut, kuten litiumakut, monet asennusvalmiit laitteet ja osat, itsestään täyttyvät hengenpelastuslaitteet ja asbesti. Akkujen kuljetusohje

Emme kuljeta ollenkaan seuraaviin luokkiin kuuluvia aineita:

 • Luokka 2.3 Myrkylliset kaasut

 • Luokka 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet

 • Luokka 4.3 Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja

 • Luokka 5.1 Hapettavat aineet

 • Luokka 5.2 Orgaaniset peroksidit

 • Luokka 6.2 Tartuntavaaralliset aineet

 • Luokka 7 Radioaktiiviset aineet

Ei sallitut varoituslipukkeet

Rajoitetut määrät LQ

Pieni määrä vaarallista ainetta (LQ, Limited Quantity)

Rajoitettuina (LQ) määrinä lähetettäessä vaarallinen aine pakataan pienempiin pakkausyksiköihin. Tämä mahdollistaa muutoin kuljetukseen kiellettyjen vaarallisten aineiden kuljettamisen myös linja-autossa. Voimme kuitenkin kuljettaa rajoitettuina määrinä vaarallista ainetta vain, mikäli aineelle on määritetty rajoitetun määrän raja. Tämä LQ-määrän raja tarkoittaa sisäpakkauksen enimmäiskokoa. Ainekohtaiset rajoitetun määrän rajat löydät Traficomin VAK-hausta erillisestä Rajoitetut määrät (7a) LQ -sarakkeesta.

Vaaralliset aineet on pakattava vain sopiviin ulkopakkauksiin sijoitettuihin sisäpakkauksiin. Välipakkauksia saa käyttää. Lisäksi vaarallisuusluokkaan 1.4 kuuluvien yhteensopivuusryhmän S esineiden osalta kohdan 4.1.5 määräykset on täytettävä. Sisäpakkauksen käyttö ei ole välttämätöntä kuljettaessa esineitä, kuten aerosoleja tai pieniä, kaasua sisältäviä astioita. Kollin kokonaisbruttomassa saa olla enintään 30 kg.

Alustojen, joissa käytetään kutiste- tai kiristekalvoa, kokonaisbruttomassa saa olla enintään 20 kg.

Luokan 8 pakkausryhmän II nestemäiset aineet lasisissa, posliinisissa tai keraamisissa sisäpakkauksissa on pakattava sopivaan jäykkään välipakkaukseen.

Pakkaus- ja pakettikorttimerkinnät

Kollin yhdelle sivulle tulee alla oleva kiinnittää LQ-lipuke. Muita merkintöjä kolliin ei vaadita.

Pakettikortissa tulee ilmoittaa vaarallisen aineen bruttomassa, esimerkiksi: ”Vaarallisia aineita rajoitettuina määrinä 5 kg”.

Poikkeusmäärä (EQ) vaarallista ainetta

Poikkeusmäärät pakatuille vaarallisille aineille on lakikirjan luvussa 3.5.

Poikkeusmääristä (EQ) merkitään osoitekortin sisältö/VAK-kenttään ”Vaarallisia aineita poikkeusmäärinä”.

VAK-lähetyksen lähettäminen

Kun lähetät vaarallisia aineita, on lähettäjänä vastuullasi merkitä pakettikorttiin asetusten ja lain mukaiset tiedot paketin sisällöstä. Jos lähetyksesi sisältää useita eri vaaralliseksi aineiksi luokiteltavia aineita, pitää niiden yhteen pakkaamisessa noudattaa ministeriön asetuksen taulukko A:ssa edellytettyjä ja luvussa 4.1.10 täsmennettyjä määräyksiä.


Merkitse pakettikorttiin seuraavat asetusten ja lain määräämät tiedot:

 • vaarallisen aineen YK-numero, jota edeltää kirjaimet ”UN”

  • aineen tai esineen virallinen nimi ministeriön päätöksen kohdan 3.1.2 mukaisesti

 • kuljetusluokka ja mahdollinen lisäluokitus tai luokan 1 räjähteiden vaarallisuusluokka, jonka jälkeen välittömästi yhteensopivuusluokan kirjain pakkausryhmä, jos se aineelle tai esineelle on määritelty

 • lyhenne VAK (tai ADR tai RID)

 • kollien lukumäärä ja kuvaus

 • vaarallisten aineiden kokonaismäärä ja mittayksikkö (tilavuus tai bruttomassa tai nettomassa)

 • lähettäjän nimi ja osoite ja matkapuhelinnumero

 • vastaanottajan nimi ja osoite ja puhelinnumero

 • mahdollinen erityismääräys, joka vapauttaa aineen tai esineen muista VAK-säännöksistä.

Katso myös ohjeet VAK- ja LQ-lähetysten tallentamiseen Paketit Yritysportaalissa.

Kuljetettavaksi ei oteta lähetyksiä

 • jotka sisältävät laadultaan tai määrältään sellaisia vaarallisia aineita, joita Matkahuolto ei saa asetusten ja lakien mukaan kuljettaa

 • joiden pakettikorttien merkinnät tai pakkausten varoituslipukkeet ovat puutteelliset tai

 • joiden pakkaus on ulkoisesti havaittavissa puutteelliseksi tai vuotavaksi.

Varoituslipukkeet

Matkahuollon kautta voit lähettää ainoastaan seuraavilla varoituslipukkeilla varustettuja paketteja:

Vaaralliset aineet matkustajien matkatavarana

Vaarallisten aineiden ja esineiden kuljetukseen linja-autossa matkustajien matkatavarana sovelletaan, mitä vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (194/2002) 28§:ssä säädetään.

Sinun on ilmoitettava kuljettajalle, jos mukanasi matkatavaroissa on edellä mainittuja vaarallisia aineita tai esineitä. Matkatavarat sijoitetaan matkan ajaksi ensisijaisesti tavaratilaan siten, ettei niistä aiheudu varaa.

Mikäli tarvitset matkan aikana lääkinnällisistä syistä happea (UN 1072 HAPPI, PURISTETTU tai UN 1073 HAPPI, JÄÄHDYTETTY NESTE), saat kuljettaa sitä Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä -lakikirjan liitteen A ja B säännöksistä poiketen, kunhan kaasupullot täyttävät lakikirjan säännösten rakennetta, tarkastusta hyväksymistä sekä merkintää koskevat säädökset.

HenkilöilleYrityksille

Pakettipalvelut

Näin pääset alkuunPakettipalvelut kotimaahan Pakettipalvelut Suomeen - InternationalPalvelut verkkokaupoille HinnastotOhjeet ja ehdot Lähetä ilman sopimusta Referenssit

Sosiaalinen media