MatkustajatPaketitYritysasiakkaatPalvelupisteet
Kirjaudu
Etusivu
Yritysasiakkaat
Lisäpalvelut sopimusasiakkaille

Lisäpalvelut sopimusasiakkaille

Bussiennakko

Bussiennakko on vastaava palvelu kuin postiennakko. Bussiennakolla lähetetty paketti luovutetaan vastaanottajalle vasta, kun hän on maksanut lähettäjän osoitekorttiin merkitsemän ennakkosumman. Bussiennakko maksetaan lähettäjän pankkitilille, kun vastaanottaja on noutanut lähetyksen. Maksuaika on neljä pankkipäivää lähetyksen luovuttamisesta vastaanottajalle. Jos maksun vastaanottajan pankki on jokin muu kuin Nordea, maksu on tilillä viidentenä pankkipäivänä.

Bussiennakkopalvelun voi liittää Bussipakettiin ja Lähellä-pakettiin, mutta ei Jakopakettiin, Kotijakeluun eikä Pikapakettiin.

Varovasti kuljetettava

Jos paketin sisältö on helposti särkyvä, kannattaa paketti lähettää varovasti kuljetettavana. Varovasti kuljetettava lähetys on pakattava riittävästi ja sisällön edellyttämällä tavalla ja pakkaukseen tulee kiinnittää Matkahuollon Varovasti-tarrat. Varovasti kuljetettava -palvelun voi liittää Bussipakettiin, Pikapakettiin ja Jakopakettiin, mutta ei Lähi-pakettiin.

Vaarallinen aine (VAK)

Vaarallisiksi aineiksi luokiteltua sisältöä voidaan kuljettaa tietyin ehdoin ja rajoituksin.
Varovasti kuljetettava lähetys on pakattava riittävästi ja sisällön edellyttämällä tavalla ja pakkaukseen tulee kiinnittää ohjeen mukaiset VAK-tarrat. VAK-palvelun voi liittää Bussipakettiin, Pikapakettiin ja Jakopakettiin, mutta ei Lähellä-pakettiin.

Lisäturvavakuutus

Arvokkaalle lähetykselle suosittelemme lisäturvaa. Vakuutus on voimassa Suomessa siitä hetkestä, kun pakettu on vastaanotettu kuljetettavaksi siihen hetkeen kun se luovutetaan vastaanottajalle. Vakuutus kattaa myös lähetyksen välittömän palautuksen silloin, kun lähetystä ei jostain syystä voida toimittaa vastaanottajalle.

Lisäturvavakuutuksen korvausperuste on lähetettävän tuoteen kauppalaskun arvo ja kuljetusmaksu tai tuotteen käypä arvo ja kuljetusmaksu. Enimmäiskorvaus on 1 700 euroa/lähetys. Lisäturvavakuutuksessa ei ole omavastuuta. Vakuutetun lähetyksen korvaaminen edellyttää, että aiheutuneen vahingon määrä voidaan todentaa. Ilmoitus ulkoisesti havaittavasta vahingosta on tehtävä kirjallisesti ennen lähetyksen vastaanotetuksi kuittaamista. Piilovahingoista on ilmoitettava kirjallisesti 7 päivän kuluessa lähetyksen luovuttamisesta. Edunsaajan on haettava vahingonkorvausta Matkahuollolta kirjallisesti kuukauden kuluessa vahingosta.

Raha, arvopaperit, jalometallit, jalometallikorut, helmet, jalokivet, taideteokset ja elävät eläimet eivät kuulu lisäturvan piiriin. Lisäturvavakuutus ei kata kuljetuksen myöhästymisestä johtuvaa vahinkoa eikä muita menetyksiä.

Lisäturvavakuutettu lähetys on pakattava riittävästi ja sisällön edellyttämällä tavalla.

Lisäturvavakuutetulle lähetykselle aiheutuneet vahingot korvataan LähiTapiolan Tavarankuljetusvakuutuksesta, yleiset vakuutusehdot T03, täysturva. Tarkemmat rajoitukset on lueteltu LähiTapiolan Tavarankuljetusvakuutus, yleiset vakuutusehdot T03 kohdassa 3 Rajoitukset.

Lisäturvavakuutuksen voi liittää Lähellä-pakettiin, Bussipakettiin, Pikapakettiin ja Jakopakettiin. Vakuuttaa voidaan kuitenkin vain sellaiset lähetykset, joihin sisältyy yksi paketti.

Lisäturvavakuutuksen tuoteseloste

Suuri lähetys

Lähetykselle lisätään Iso-lisä, kun paketin mitat ylittää 60x60x120cm

Painava

Painavista, yli 35 kg paketeista veloitetaan Painava-lisämaksu 7,90 €/lähetys. Lisämaksu määräytyy todellisen punnitun painon perusteella.

Monipaketti

Monikollisista lähetyksistä veloitetaan lisämaksu, 2,00 €/lisäkolli.

Myynnin yhteystiedot

Paketti- ja matkustajapalveluiden myynnin yhteystiedot.
Yritysmyynti