PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundtjänstBlogi
Logga in
Första sidan
Företagskunder
Tilläggstjänster för avtalskunder

Tilläggstjänster för avtalskunder

Bussförskott

Bussförskott är en tjänst som motsvarar postförskott. Ett paket som sänds som bussförskott överlämnas till mottagaren först efter att han eller hon har betalat det förskottsbelopp som avsändaren har antecknat på adresskortet. Bussförskottet betalas in på avsändarens bankkonto då mottagaren har avhämtat försändelsen. Betalningstiden är fyra bankdagar efter att försändelsen har överlåtits till mottagaren. Om betalningsmottagarens bank är någon annan än Nordea, syns betalningen på kontot om fem bankdagar.

Bussförskottstjänsten kan kopplas till Busspaket och Närpaket, men inte till XXS paket, Distributionspaket, Hemleverans och Expresspaket. Bussförskott kan kopplas till försändelser med endast en kolli.

Försändelse som avhämtas personligen

Tjänsten Försändelse som avhämtas personligen innebär att försändelsen endast utlämnas till den mottagare som anges på försändelsen och inte kan avhämtas med fullmakt. I samband med avhämtningen kontrollerar servicestället att mottagaren är myndig genom att be mottagaren uppvisa en officiell identitetshandling med fotografi. Försändelser som avhämtas personligen utlämnas inte till berusade personer.

Tilläggstjänsten Försändelse som avhämtas personligen ska alltid användas för försändelser som innehåller vapen eller vapenrelaterade tillbehör och reservdelar. Tilläggstjänsten kan också användas för andra försändelser när avsändaren vill säkerställa att försändelsen utlämnas endast till den namngivna mottagaren.

Ömtåligt gods

Om paketet innehåller föremål som lätt går sönder lönar det sig att skicka paketet som ömtåligt gods. Ömtåligt gods ska förpackas tillräckligt väl och på det sätt som innehållet förutsätter, och paketet ska förses med Matkahuoltos etiketter med texten ”Ömtåligt”.

Tjänsten Ömtåligt gods kan kopplas till Busspaket, Expresspaket, Distributionspaket och Närpaket, men inte till XXS paket.

Farligt ämne (TFÄ)

Innehåll som klassificeras som farligt ämne kan transporteras med vissa villkor och begränsningar.

Ömtåligt gods ska förpackas tillräckligt väl och på det sätt som innehållet förutsätter, och paketet ska förses med TFÄ-etiketter enligt anvisningarna. Läs förpackningsanvisningen.
TFÄ-tjänsten kan kopplas till Busspaket, Expresspaket, Distributionspaket och Närpaket, men inte till XXS paket.

Stor försändelse

Tillägget för Stor försändelse påförs försändelsen när paketets mått överskrider 60x60x120 cm.

Flerkolliförsändelse

För flerkolliförsändelser uppbärs en tilläggsavgift på 2,00 €/tilläggskolli.

Pakettjänster

Smidig logistik ökar ditt företags försäljning.
Bli avtalskund

Resenärtjänster

Restjänster för städer, kommuner, gemenskaper och företag.

Försäljningens kontaktinformation

Kontaktinformation för paket- och resenärtjänsters försäljning.