Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
PakettjänsterDigitala trafiktjänsterTrafikbolagstjänsterFörsäljningarKundserviceWhere is my parcel?
Logga in

Tilläggstjänster för avtalskunder

Ömtåligt gods

Om paketet innehåller föremål som lätt går sönder lönar det sig att skicka paketet som ömtåligt gods. Ömtåligt gods ska förpackas tillräckligt väl och på det sätt som innehållet förutsätter, och paketet ska förses med Matkahuoltos etiketter med texten ”Ömtåligt”.

Tjänsten Ömtåligt gods kan kopplas till Hämtpaket, Företagspaket, Hempaket och Returpaket.

Försändelse som överlämnas personligen

Tjänsten Försändelse som överlämnas personligen innebär att försändelsen endast utlämnas till den mottagare som anges på försändelsen och inte kan inte överlämnas med fullmakt. I samband med utlämningen kontrolleras att mottagaren är myndig genom att be mottagaren uppvisa en officiell identitetshandling med fotografi. Försändelser som överlämnas personligen överlämnas inte till berusade personer.

Tilläggstjänsten Försändelse som överlämnas personligen ska alltid användas för försändelser som innehåller alkohol, vapen eller vapenrelaterade tillbehör och reservdelar. Tilläggstjänsten kan också användas för andra försändelser när avsändaren vill säkerställa att försändelsen utlämnas endast till den namngivna mottagaren.

Tjänsten Försändelse som överlämnas personligen kan kopplas till Hempaket och Företagspaket.

Utdelning utan kvittering

Försändelsen kan lämnas till exempel i närheten av mottagarens dörr utan kvittering av mottagaren. Försändelser som utdelas utan kvittering fotograferas. Matkahuolto ansvarar inte för försändelser som försvinner, minskar eller skadas efter utdelningen.

Tjänsten Utdelning utan kvittering kan kopplas till Företagspaket. Mottagaren kan välja utdeldning utan kvittering för Hempaket vid val av leveranstid.

Farligt ämne (TFÄ)

Innehåll som klassificeras som farligt ämne kan transporteras med vissa villkor och begränsningar. Farliga ämnen ska förpackas tillräckligt väl och på det sätt som innehållet förutsätter, och paketet ska förses med TFÄ-etiketter enligt anvisningarna. Läs förpackningsanvisningen.

TFÄ-tjänsten kan kopplas till Företagspaket och Hempaket.

Liten mängd farligt ämne (LQ)

Vid sändning som begränsad mängd (LQ) förpackas det farliga ämnet i mindre förpackningsenheter. Farliga ämnen ska förpackas tillräckligt väl och på det sätt som innehållet förutsätter, och paketet ska förses med LQ-etiketter enligt anvisningarna. Läs förpackningsanvisningen.

LQ-tjänsten kan kopplas till Hämtpaket, Företagspaket, Hempaket, Expresspaket och Returpaket.

Förlängd förvaringstid

Förvaringstiden för paket är 7 dygn. Därefter returneras ett paket som inte avhämtats till avsändaren. Tjänsten Förlängd förvaringstid innebär 7 dygn förlängning av förvaringstiden. Tjänsten Förlängd förvaringstid kan kopplas till Hämtpaket, Expresspaket, Hempaket och Företagspaket.

Samtal till mottagaren

Utdelningsfönstret för Hemleverans avtalas per telefon, ifall mottagaren inte i den digitala förfrågan har valt utdelning den tredje dagen efter avsändningsdagen. Avgiften för tjänsten uppbärs endast för samtal som lyckas.

Flerkolliförsändelse

För flerkolliförsändelser uppbärs en tilläggsavgift. Ett försändelseparti får innehålla högst 5 paket.

Tjänsten Flerkolliförsändelse kan kopplas till Hämtpaket, Företagspaket, Hempaket, Expresspaket och Returpaket.

Stor försändelse

Tillägget för Stor försändelse påförs försändelsen när paketets mått överskrider 60 x 60 x 100 cm eller paketet väger mer än 30 kg.

PrivateFöretagskunder

Företagskunder

Bli vår kundTjänster för webbutikerInrikes PakettjänsterUtrikes pakettjänsterPakettjänster till Finland - InternationellLogga in på Företagsportalen Paketit

Sociala medier