MatkustajatPaketitYritysasiakkaatPalvelupisteet
Kirjaudu
Etusivu
Yritysasiakkaat
Tilläggstjänster för avtalskunder

Tilläggstjänster för avtalskunder

Bussförskott

Bussförskott är en tjänst som motsvarar postförskott. Ett paket som sänds som bussförskott överlämnas till mottagaren först efter att han eller hon har betalat det förskottsbelopp som avsändaren har antecknat på adresskortet. Bussförskottet betalas in på avsändarens bankkonto då mottagaren har avhämtat försändelsen. Betalningstiden är fyra bankdagar efter att försändelsen har överlåtits till mottagaren. Om betalningsmottagarens bank är någon annan än Nordea, syns betalningen på kontot om fem bankdagar.

Bussförskottstjänsten kan kopplas till Busspaket och Närpaket, men inte till Distributionspaket, Hemleverans och Expresspaket.

Ömtåligt gods

Om paketet innehåller föremål som lätt går sönder lönar det sig att skicka paketet som ömtåligt gods. Ömtåligt gods ska förpackas tillräckligt väl och på det sätt som innehållet förutsätter, och paketet ska förses med Matkahuoltos etiketter med texten ”Ömtåligt”.

Tjänsten Ömtåligt gods kan kopplas till Busspaket, Expresspaket och Distributionspaket, men inte till Närpaket.

Farligt ämne (TFÄ)

Innehåll som klassificeras som farligt ämne kan transporteras med vissa villkor och begränsningar.

Ömtåligt gods ska förpackas tillräckligt väl och på det sätt som innehållet förutsätter, och paketet ska förses med TFÄ-etiketter enligt anvisningarna. Läs förpackningsanvisningen.
TFÄ-tjänsten kan kopplas till Busspaket, Expresspaket och Distributionspaket, men inte till Närpaket.

Tilläggsskydd

Vi rekommenderar att värdefulla försändelser försäkras med tilläggsskydd. Försäkringen gäller i Finland från och med det att paketet har mottagits för transport till dess att det överlåts till mottagaren. Försäkringen täcker också omedelbar returnering av försändelsen, då den av någon orsak inte kan levereras till mottagaren.

Ersättningsgrunden i tilläggsförsäkringen är värdet av handelsfakturan för den produkt som ska transporteras och transportavgiften eller produktens verkliga värde och transportavgiften. Maximiersättningen är 1 700 euro/försändelse. Tilläggsförsäkringen innehåller ingen självrisk. För att den försäkrade försändelsen ska kunna ersättas förutsätts att beloppet av den förorsakade skadan kan fastställas. Synliga skador ska anmälas skriftligt innan försändelsen kvitteras av mottagaren. Dolda skador ska anmälas skriftligt inom 7 dagar från det att försändelsen överlåtits. Förmånstagare ska ansöka om ersättning hos Matkahuolto skriftligt inom sex månader från skadan.

Pengar, värdepapper, ädelmetaller, smycken av ädelmetall, pärlor, ädelstenar, konstverk och levande djur omfattas inte av tilläggsskyddet. Tilläggsskyddet omfattar inte skador som beror på försenad transport eller andra förluster.

Försändelser som försäkrats med tilläggsskydd ska förpackas tillräckligt väl och på det sätt som innehållet förutsätter.

Skador på försändelser som försäkrats med tilläggsskydd ersätts med stöd av LähiTapiolas Varutransportförsäkring, allmänna försäkringsvillkor T03, helförsäkring. Närmare begränsningar anges i LähiTapiolas Varutransportförsäkring, allmänna försäkringsvillkor T03, punkt 3 Begränsningar.

Tilläggsskydd kan kopplas till Närpaket, Busspaket, Expresspaket och Distributionspaket. Försäkringen kan dock tecknas endast för sådana försändelser som innehåller ett paket.

Lisäturvavakuutuksen tuoteseloste

Stor försändelse

Tillägget för Stor försändelse påförs försändelsen när paketets mått överskrider 60x60x120 cm.

Tung försändelse

För tunga paket som väger med än 35 kg påförs en tilläggsavgift för tung försändelse som uppgår till 7,90 €/försändelse. Tilläggsavgiften bestäms enligt den faktiska vägda vikten.

Flerkolliförsändelse

För flerkolliförsändelser uppbärs en tilläggsavgift på 2,00 €/tilläggskolli.

Osta liput – hae aikataulut

Mistä
Mihin
Hae aikatauluja

Vaihda maisemaa pikkurahalla

Nettiliput alk. 2 € + palvelumaksu 0,50 €