Skip to content
PrivateCorporate customersService points
Matkahuolto as a companyStrategyOur storyPersonnelCompany managementCorporate responsibility Annual reports and reportingFor the media
Log in

Vastuullinen työpaikka

Matkahuolto as a companyStrategyOur storyPersonnelCompany managementCorporate responsibility Annual reports and reportingFor the media

Matkahuolto on mukana Vastuullinen työpaikka –yhteisössä ja sitoutunut noudattamaan seuraavia periaatteita.

1. Kunnioitamme työnhakijaa. 

  • Viestimme vuorovaikutteisesti, inhimillisesti ja selkeästi työnhakijoillemme.​

2. Perehdytämme työhön kunnolla. 

  • Tarjoamme työhön tarvittavan perehdytyksen ja tukea itsenäisen työskentelyn alkaessa. Uudella työntekijällä on aina ensimmäisessä työvuorossa mukana kokeneempi työkaveri. Työturvallisuuteen perehdytetään etenkin työsuhteen alkaessa.​

3. Esihenkilömme ovat työntekijöitä varten. 

  • Työntekijöillemme on selkeää oman esihenkilön rooli ja käytettävyys. Esihenkilömme ovat koulutettuja auttamaan ja tunnistamaan ennakoivasti työntekijöiden kohtaamia ja esiintuomia haasteita.​

4. Tarjoamamme työ on merkityksellistä, jossa saa kehittyä.

  • Säännöllisillä kehityskeskusteluilla huomioimme sekä työntekijöiden halut että mahdollisuudet kehittyä ja edetä työssään. Tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa omaan työnkuvaan, jotta työ on ja tulee jatkossakin olemaan merkityksellistä.​

5. Puutumme syrjivään kohteluun heti. 

  • Kohtelemme työntekijöitä oikeudenmukaisesti palkkauksen, työtehtävien ja roolien suhteen. Meillä kannustetaan jokaista olemaan oma itsensä, emmekä syrji ketään. Työntekijöille on selkeästi viestitty, kuinka he voivat välittää tietoa kohtaamistaan epäkohdista. Kaikkiin epäkohtiin puututaan.​

6. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista.

  • Työpäivien pituudet ja resursointi suunnitellaan niin, että ne mahdollistavat jaksamisen työssä ja etteivät työntekijät ylikuormitu. Meillä kuunnellaan työntekijää ja joustetaan elämän eri vaiheissa.​

7. Maksamme kohtuullista palkkaa.  

  • Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Palkkojen perusteiden tulee olla organisaatiossa avoimet ja selkeät. Työntekijän tulee saada palkka ajoissa ja oikein.​

​Lue lisää Vastuullinen työpaikka -yhteisöstä.

Vastuullinen työpaikka
PrivateCorporate customers

Passengers

TimetablesBus tickets and travel cardsTrips and Tickets appJourney PlannerPrices and discountsInstructions and terms of use for passengers

Social media