Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
PakettjänsterDigitala trafiktjänsterTrafikbolagstjänsterFörsäljningarKundservice
Logga in

Skicka paket som företag inrikes

Vi har för vana att koncentrera oss ordentligt på det väsentliga – dvs. på att leverera paket inom utsatt tid. Därför har vi satsat på våra samarbetspartner, nätverket av automater och digitala tjänster. Tack vare detta är Finlands mest uppskattade och pålitliga pakettjänst nu ännu jämnare i kvaliteten och snabbare.

När du väljer oss som paketleverantör för din webbutik säkerställer du en kundupplevelse som finslipats till det yttersta, från beställningen av produkten ända fram till den säkra och snabba leveransen. Läs mer om våra tjänster och begär offert!

Begär offert

Vi kontaktar dig när vi har tagit emot din begäran om offert. Låt oss tillsammans säkerställa att ditt företag har tillgång till de bästa tjänsterna.

Begär offert →

Skicka utan avtal

Du kan också enkelt skicka ditt företags paket utan avtal. Om ditt sändningsbehov är kontinuerligt och du skickar åtskilliga paket per månad, fyll i en offertbegäran så kontaktar vår försäljningsavdelning dig.

Köp paket →

Även paket till utlandet

Via oss skickar du paket kostnadseffektivt, högklassigt och snabbt också till Sverige, Baltikum och övriga Europa.

Skicka utomlands →

Våra bekväma leveranssätt

Leveranser till avhämtningsställen

Hämtpaket levereras för avhämtning av mottagaren till det serviceställe som din kund har valt bland över 2 300 serviceställen i hela landet. Utöver de populära paketautomaterna och utomhusautomaterna finns våra serviceställen i K-butiker och R-kiosker samt vid Matkahuoltos egna serviceställen och logistikterminaler. Vi erbjuder också dina kunder flexibla tilläggstjänster, till exempel förlängning av förvaringstiden och hemleverans.

Hämtpaketets egenskaper

 • Paketets maximivikt 30 kg.

 • Paketets maximivolym 0,5 m3.

 • Paketets längsta sida högst 200 cm och paketets längd + bredd + höjd högst 300 cm.

 • Om paketet är större än 60 x 60 x 100 cm uppbärs en tilläggsavgift.  

 • Vid sändning till paketautomat är maximimåtten 70 x 57 x 40 cm.

 • Ett försändelseparti får innehålla högst 5 paket, för extra paket uppbärs en avgift.

 • En försändelse som består av flera paket kan inte skickas till en automat.

 • Hämtpaket transporteras till det paketserviceställe som ligger närmast mottagarens adress eller som avsändaren valt inom 1–3 vardagar. Paket delas ut också på lördagar i huvudstadsregionen, Tammerfors, Åbo och Uleåborg.

 • Mottagaren får ett SMS eller e-postmeddelande genast när paketet kan avhämtas.

 • Förvaringstid 7 dygn.

 • Tilläggstjänster: LQ, Ömtåligt, Förlängd förvaringstid, Stort paket.

 • Paketet får inte innehålla farliga ämnen (med undantag av LQ, som är tillåtet), levande djur, skjutvapen, oförpackade bildäck, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

XXS-paket är det kostnadseffektivaste leveranssättet för små paket som är mindre än 3 cm tjocka. Fungerar på samma sätt som Hämtpaket.

XXS-paketets egenskaper

 • Maximivikt 30 kg.

 • Maximistorlek 3 x 25 x 40 cm.

 • Du kan inte skicka flera paket i samma försändelse.

 • XXS-paket transporteras till det paketserviceställe som ligger närmast mottagarens adress
  eller som avsändaren valt inom 1–3 vardagar. Paket delas ut också på lördagar
  i huvudstadsregionen, Tammerfors, Åbo och Uleåborg.

 • Mottagaren får ett SMS eller e-postmeddelande genast när paketet kan avhämtas.

 • Förvaringstid 7 dygn.

 • Mottagarens telefonnummer eller e-postadress är obligatoriskt, ingen ankomstavi per brev.

 • Inga tilläggstjänster.

 • Paketet får inte innehålla levande djur, skjutvapen, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Leverans direkt till mottagaren

Hempaket är ett utmärkt val när du ska skicka ett stort och tungt paket. Leveranstiden avtalas med mottagaren och leveranser är möjliga även kvällar och helger i de största städerna. Tjänsten är flexibel enligt mottagarens behov och med mottagarens tillstånd kan försändelsen också lämnas vid dörren utan kvittering.

Mottagaren får ett textmeddelande om ett ankommande paket för att avtala om leveranstid. Leverans sker huvudsakligen vardagen efter den dag då leveranstiden har överenskommits.

Hempaketets egenskaper

 • Paketets maximivikt högst 35 kg.

 • Om paketet väger över 30 kg uppbärs en tilläggsavgift.

 • Paketets längsta sida högst 240 cm och paketets längd + bredd + höjd högst 360 cm.

 • Om paketet är större än 60 x 60 x 100 cm uppbärs en tilläggsavgift.

 • Ett försändelseparti får innehålla högst 10 paket, för extra paket uppbärs en avgift.

 • Leveranstiden överenskoms med mottagaren inom 1–3 vardagsdygn efter avsändning. Kvälls- och veckoslutsutdelning i de största städerna. Lördagsutdelning i bl.a. huvudstadsregionen samt Tammerfors-, Åbo- och Uleåborgsregionen. Kvällsutdelning utöver de ovan nämnda även i t.ex. Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis och Björneborg.

 • Mottagaren har också möjlighet att välja utdelning utan kvittering och uppge en eventuell dörrkod för att utdelningen ska lyckas.

 • Matkahuoltos chaufförer ringer mottagaren om det inte går att komma in vid mottagarens adress.

 • Förvaringstid 7 dygn..

 • Tilläggstjänster: Ömtåligt, Farligt ämne, LQ, Samtal till mottagaren, Försändelse som överlämnas personligen, Förlängd förvaringstid, Stort paket.

 • Paketet får inte innehålla levande djur, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Med hjälp av XXS-paket till postlåda kan din kund bekvämt ta emot små paket direkt till hemmet i hela landet. Små paket delas ut till ett brevinkast eller en postlåda inom 2–4 dagar efter att de har skickats. Spårning av försändelser ingår i tjänsten XXS-paket till postlåda, dvs. paketets resa kan spåras på samma sätt som för andra paket.

Egenskaper hos XXS-paket till postlåda

 • Maximivikt 1 kg.

 • Maximistorlek 3 x 25 x 40 cm.

 • Du kan inte skicka flera paket i samma försändelse.

 • XXS-paket transporteras till mottagarens brevinkast eller postlåda inom 2–4 vardagsdygn.

 • Mottagarens adress är obligatorisk.

 • Om utdelningen misslyckas, förs försändelsen till Matkahuoltos avhämtningsställe för avhämtning. Mottagaren får ett SMS eller e-postmeddelande när paketet kan avhämtas.

 • Inga tilläggstjänster.

 • Paketet får inte innehålla levande djur, skjutvapen, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Frakttransport är ditt val när du ska skicka en stor, över 35 kg tung och/eller över 240 cm hög försändelse till din kund. Försändelsen avhämtas från avsändaren och levereras direkt till mottagarens adress i regel följande vardag efter beställningen.

En beställning som gjorts före kl. 12.30 avhämtas i regel samma dag före kl. 16. En beställning som gjorts efter kl. 12.30 avhämtas följande vardag. I de mest avlägset belägna områdena sker avhämtningar och leveranser endast på i förväg fastställda dagar.

Mottagaren får inget separat meddelande om leveransen. Försändelsen kan antingen lossas i närheten av transportfordonet med bakgavellyft och pumpkärra eller så kan mottagaren lossa försändelsen med egen utrustning. Även lyftkran är möjlig som tilläggstjänst.

Frakttransportens egenskaper

 • Försändelsen får väga högst 3 000 kg.

 • Den maximala vikten för ett enskilt paket som ingår i försändelsen är 1 200 kg.

 • Försändelsens totala volym får vara högst 9 m3.

 • Det maximala antalet paket i försändelsen har inte begränsats.

 • Försändelsen levereras i regel vardagen efter beställningen till den adress som anges på försändelsedokumentet.

 • Avsändaren kan köpa förhandsavisering per SMS eller telefon som tilläggstjänst

 • Om försändelsen inte kan levereras, förs den till terminalen och en ny leveranstidpunkt avtalas med mottagaren. En tilläggsavgift uppbärs av avsändaren för ny leverans och förvaring av försändelsen.

 • Frakten får inte innehålla levande djur, lättfördärvliga produkter, farliga ämnen eller annat innehåll som strider mot transportvillkoren.

Leveranser dagtid till företagsadresser

Företagspaket lämpar sig särskilt för paket som ska levereras till företagsadresser. Företagspaket delas ut till mottagarens dörr vardagar kl. 8–16 utan särskild överenskommelse om leveranstid.

Företagspaketets egenskaper

 • Paketets maximivikt högst 35 kg, över 35 kg som frakttransport.

 • Om paketet väger över 30 kg uppbärs en tilläggsavgift.

 • Paketets längsta sida högst 240 cm och paketets längd + bredd + höjd högst 360 cm

 • Om paketet är större än 60 x 60 x 100 cm uppbärs en tilläggsavgift.  

 • Ett försändelseparti får innehålla högst 10 paket, för extra paket uppbärs en avgift.

 • Paketet levereras till mottagarens adress inom 1–3 vardagsdygn efter att det har skickats.

 • Vid misslyckad leverans levereras paketet till ett serviceställe i närheten av leveransadressen för avhämtning. Mottagaren får ett SMS eller e-postmeddelande när paketet kan avhämtas

 • Förvaringstid 7 dygn.

 • Tilläggstjänster: Ömtåligt, Farligt ämne, LQ, Utdelning utan kvittering, Försändelse som överlämnas personligen, Förlängd förvaringstid, Stort paket.

 • Paketet får inte innehålla levande djur, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

Expressleveranser

Det förnyade Expresspaketet transporteras med buss från en ort till en annan under samma dag. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt överallt i Finland.

Läs mer om det förnyade Expresspaketet.

Expresspaketets egenskaper

 • Paketets vikthögst 20 kg.

 • Paketets maximimått 60 x 60 x 150 cm.   

 • En försändelse får innehålla högst 5 paket.

 • Expresspaket köps i företagsportalen för paket för vissa bussturer. 

 • Expresspaket lämnas direkt till chauffören och mottagaren hämtarpaketet direkt av chauffören vid bussen.

 • Mottagaren får information om det anländande paketet och ankomsttiden med en avisering i appen Paketit eller ett textmeddelande, när paketet har tagits emot på bussen. Mottagaren kan hämta paketet med hjälp av avhämtningskoden. 

 • Det är mycket viktigt att mottagaren är på plats för att möta bussen. Om paketet inte kan överlämnas, levereras det för avhämtning till ett serviceställe nära mottagaren inom 2—3 vardagar.

 • Förvaringstid 7 dygn. 

Övriga leveranser

Med hjälp av våra tjänster erbjuder du dina kunder bekväma returneringar och bestämmer själv om det ska vara möjligt för konsumenten att göra en kundreturnering utan kontakt med din kundtjänst.

Returpaketets egenskaper

Färdigt utskrivet adresskort

 • Skicka ett färdigt adresskort till mottagaren tillsammans med försändelsen.

 • Paketet kan returneras till vilket som helst av Matkahuoltos serviceställen eller paketautomater.

 • Det enklaste alternativet för returneraren.

 • Vid behov kan du ta emot returneringar till flera olika adresser.

Returneringskod

 • Informera dina kunder om ditt företags returneringskod, som kan användas för returneringar vid Matkahuoltos alla verksamhetsställen med undantag för automater.

 • Alla kunder som känner till returneringskoden kan göra returneringar.

 • Returneringarna styrs till en enda adress som avtalats tillsammans med dig.

Tjänster för registrerade kunder

 • Du kan definiera en tid inom vilken returneringen kan skapas. Även returneringskoden är tillgänglig i tjänsten om du har en sådan.

 • Returneraren får en aktiveringskod och kan lämna försändelsen till vilket som helst av Matkahuoltos serviceställen.